دلایل توقف سوآپ فرآورده نفتی ایران/ پاکستان بزرگترین مشتری LPG شد

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به توقف سوآپ فرآورده‌های نفتی از کشورهای حاشیه خزر، گفت: پاکستان به بزرگترین مشتری گاز مایع در بین کشورهای همسایه تبدیل شده است.

سیدناصر سجادی با اشاره به توقف سوآپ فرآوردههای نفتی به ویژه گازوئیل و نفت کوره از کشورهای حاشیه دریای خزر، گفت: با افزایش تولید گاز و توسعه شبکه گازرسانی به صنایع و نیروگاههای برق کشور فعلا نیازی به استفاده از فرآورده نفتی سوآپ به منظور تامین سوخت مایع نیروگاههای شمال کشور نیست.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اعلام اینکه مهمترین هدف سوآپ فرآوردههای نفتی از کشورهای حاشیه دریای خزر در طول چند سال گذشته تامین سوخت مایع نیروگاههای شمال کشور بوده است، تصریح کرد: استفاده از فرآورده نفتی سوآپ در نیروگاهها، هزینه انتقال و ذخیرهسازی سوخت مایع از جنوب به شمال کشور را کاهش میداد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هم اکنون با توجه به توسعه شبکه گازرسانی و افزایش عرضه گاز طبیعی به نیروگاهها نیازی به سوآپ فرآورده نفتی نداریم، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون مصرف سوخت مایع شامل گازوئیل و نفت کوره نیروگاههای کشور متاثر از توسعه شبکه گاز به شدت کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون مصرف سوخت مایع نیروگاه ها در مجموع بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون لیتر کاهش یافته است، تاکید کرد: با توجه به کاهش مصرف سوخت مایع، سوآپ فرآوردههای نفتی هم انجام نمیشود.

سجادی همچنین با اشاره به ذخیرهسازی مطمئن سوخت مایع در نیروگاههای کشور، بیان کرد: هم اکنون سوخت اول نیروگاهها گاز طبیعی بوده و در صورت ضرورت از فرآوردههای نفتی به عنوان سوخت دوم استفاده میشود.

وی با یادآوری اینکه پیشتر سوخت مورد نیاز نیروگاههای نکا، استانهای آذربایجان شرقی و کرمانشاه از طریق سوآپ تامین میشد، تاکید کرد: در صورت نیاز امکان از سرگیری سوآپ فرآوردههای نفتی با مشارکت بخش خصوصی وجود دارد.

پاکستان بزرگترین مشتری گازمایع شد

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران همچنین با اشاره به افزایش صادرات فرآوردههای نفتی کشور از ابتدای سال جاری تاکنون، گفت: با توجه به افزایش گازرسانیها، یک ظرفیت مازاد برای تولید و عرضه فرآوردههای نفتی در کشور ایجاد شده است.

این مقام مسئول با اشاره به افزایش ۴۳۳ درصدی صادرات گازوئیل، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون به طور متوسط روزانه حدود ۱۳ تا ۱۳.۵ میلیون لیتر گازوئیل از ایران به بازارهای منطقه و جهان صادر شده است.

وی با بیان اینکه حجم صادرات گازوئیل ایران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته چهار برابر شده است، تاکید کرد: هم اکنون کشورهای عراق، اقلیم کردستان عراق و افغانستان از مهمترین کشورهایی هستند که از مسیر زمینی اقدام به واردات گازوئیل از ایران میکنند.

سجادی همچنین با اشاره به افزایش صادرات گاز مایع کشور هم تبیین کرد: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۶۱۵ هزار تن گاز مایع صادر شده که ۴۵۰ هزار تن از مسیر زمینی و مابقی از مسیر دریایی بوده است.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران از پاکستان به عنوان بزرگترین مشتری منطقهای گاز مایع ایران یاد کرد و خاطرنشان کرد: علاوه بر این هم اکنون روزانه بالغ بر ۴۰ میلیون لیتر نفت کوره هم به بازارهای مختلف صادر میشود.

مشاهده نظرات