۷۰ درصد خودروهای داخلی بی‌کیفیت‌اند!

براساس جدیدترین آمارهای رسمی ۷۰ درصد خودروهای سواری تولیدی در ایران در پایین‌ترین سطح کیفی قرار دارند.

گزارش ارزیابی کیفی خودروهای تولیدی در تیرماه امسال اخیرا منتشر شد. براساس این گزارش ۷۰ درصد (معادل ۴۵ هزار و ۶۱۱ دستگاه) خودروهای تولیدی (براساس تیراژ تولید) در پایینترین سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کردهاند.

۲۲ درصد خودروهای سواری تولیدی در تیر ماه (۱۴ هزار و ۳۷۴ دستگاه) نیز تنها دو ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کردهاند. هشت درصد (۵۵۹۷ دستگاه) خودروهای تولیدی نیز توانستهاند سه ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کنند.

نکته قابل توجه این است که هیچ کدام از سواریهای تولیدی نتوانستهاند چهار یا پنج ستاره کیفی را کسب کنند. درواقع با کیفیتترین سواریهای تولید داخل تنها توانستهاند سه ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کنند.

در روش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی (آدیت)، تعیین و اعلام سطح کیفی خودروها با استفاده از مدل درجهبندی یک تا پنج ستاره، صورت میگیرد. در این مدل یک ستاره، پایینترین سطح کیفی و پنج ستاره، بالاترین سطح کیفی خودروها را نشان میدهد.

منبع: ایسنا
برچسب ها: خودرو
مشاهده نظرات

نگاهی به تولید و واردات چای در سال های اخیر

غذایی و کشاورزی

سطح زیرکشت برنج به ۷۰۰ هزارهکتار می‌رسد

غذایی و کشاورزی

صادرات مرغ به ۴ هزار تن رسید

غذایی و کشاورزی

رکوردشکنی تاریخی در بازار فلز سرخ

فلزات و معادن