راهیابی نفتکش‌های ایرانی به کلوپ بیمه‌ای P&I

ناوگان نفتکش ایران دوباره توانستند تحت پوشش کامل بیمه کلوپ‌های بزرگ P&I قرار گیرند.

تعداد زیادی از کشتیهای ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران (NITC) دوباره تحت پوشش کلوپهای بیمه PI قرار گرفتند.

این اقدام به چند سال دشواری کشتیهای ایرانی برای ورود به آبهای بینالمللی خاتمه داد به طوری که از این پس ناوگان کشتی‎های نفتکش ایرانی میتوانند راحت‎تر از گذشته اجاره داده شوند، ضمن آنکه میتوانند وارد بنادری شوند که قبل از این به سختی اجازه ورود به آنها را پیدا می‎کردند.

شرکت ملی نفتکش ایران در حال مذاکره برای ورود مستقیم و بدون واسطه کارگزاران به کلوپهای بینالمللی PI است، تاکنون پوشش بیمهای ناوگان نفتکش ایران از سوی کلابهای بیمهای Steamship Mutual، West of England، و Skuld ارائه شده است.

فعالیتهای زیربنایی برای بازگشت ناوگان NITC به کلوپهای بیمهای بینالمللی در ماه ژانویه 2016 همزمان با شصتمین سالگرد تاسیس این شرکت انجام شد.

اهمیت «روز اجرای» برجام در ماه ژانویه در این بود که کشتیهای ایرانی میتوانستند یکبار دیگر تحت بیمههای بینالمللی قرار گیرند. اما در این میان، ادامه تحریمهای آمریکا مشکلاتی را ایجاد میکرد که طی آن بانکهای بینالمللی به ویژه بانکهایی که به آمریکا وابسته بودند، از انجام تراکنش با ایران سرباز میزدند. تراکنشهایی که انجام میگرفت نیز نمیتوانست دلاری باشد. همچنین از آنجاکه بخشهایی از قوانین PIها توسط آمریکاییها نوشته شده بود، کلوپهای PI نیز با مشکلاتی برای ارائه بیمه به کشتی‎های ایرانی مواجه بودند.

منبع: تسنیم
مشاهده نظرات