علیرغم کاهش حجم واردات؛

درآمدهای گمرکی ۱۰ درصد افزایش یافت

درآمدهای گمرکی کشورمان طی چهار ماهه اول سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش یافت.

بر اساس آمار اعلامی گمرک ایران، درآمدهای گمرکی ایران در چهار ماهه اول سالجاری به ۴ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان رسید که این میزان درآمد ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. این در حالی است که میزان واردات قطعی کشورمان در مدت یادشده ۷ و ۱۲ صدم درصد کاهش داشته است.

بنابراین گزارش، عمدهترین دلیل افزایش درآمدهای گمرکی استفاده از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی بوده است. گمرک جمهوری اسلامی ایران با استفاده از این سامانه انجام تشریفات واردات کالا را الکترونیکی نموده و سامانه جامع گمرکی با بهرهگیری از حسابداری اتوماتیک اقدام به محاسبه مبالغ هر یک از اظهارنامهها نموده و با ایجاد یک شناسه، پرداخت بهصورت الکترونیکی انجام میشود.

همچنین با اتصال مستقیم سامانه به بانک علاوه بر شناسایی و ثبت مستقیم هرگونه واریز، برداشت و استرداد نیز به صورت الکترونیکی انجام میشود. پرداخت الکترونیک از طریق پنجره واحد تجاری از دیگر قابلیتهای این سامانه بوده که از مراجعه به بانکها و نیز ارائه کاغذی اطلاعات جلوگیری کرده است.

مشاهده نظرات