تحلیل بلومبرگ از سیاست تک‌نرخی کردن ارز/ ایران به دنبال افزایش شفافیت

بانک مرکزی ایران اعلام کرده که به منظور پایان دادن به سیستم دونرخی ارز که به عنوان مانعی برای سرمایه‌گذاری خارجی تلقی می‌شود، سلطه خود را روی ریال کاهش خواهد داد.

به نقل از بلومبرگ، سیاستگذاران در تصمیمی که در اوایل این ماه اعلام شد، اجازه دادند که وامدهندگان تجاری (بانکهای تجاری) با استفاده از نرخ ریال تنظیمشده توسط بازار، ارز بخرند. اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد: تنظیمکننده باید مسئول این بازار باشد و آنرا هدایت خواهد کرد.

کمال سیدعلی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی اعلام کرد:« مقامات در پی یکی کردن، دو نرخ مبادله ارزی هستند. این حرکت موجب ورود نقدینگی بیشتر به سیستم بانکی خواهد شد.»

برای ایران جذب شرکتهای خارجی به منظور احیای اقتصاد حیاتی خواهد بود. بر اساس اعلام fDi، سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سهماهه نخست سال جاری به 4/5 میلیارد دلار افزایش یافته است. این میزان بسیار پایینتر از امیدواری دولت برای جذب منابع مالی خارجی 30 تا 50 میلیارد دلاری است.

در زمانی که تحریمهای غرب ایران را به انزوالی مالی بیشتری وارد کرد و از ارزش ریال کاست، فاصله میان دو نرخ ارزی موجود نیز بیشتر شد. بانکهای ایرانی مجبور بودند تا با نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی در هر روز صبح دادوستد کنند. اما صرافیهای ثبتشده میتوانستند با استفاده از نرخ بازار خرید و فروش کنند.

به دنبال مذاکرات دیپلماتیک موفقیتآمیز حسن روحانی، تحریمهای کلیدی لغو شده است. دولت همچنان در پی کاهش فاصله میان دو نرخ است و توانسته تورمی را که در زمان روی کار آمدنش نزدیک 40 درصد بود تکرقمی کند.

با وجود این، موانعی اساسی برای سرمایهگذاری در ایران همچنان وجود دارد که این موضوع باعث شده مردم ایران بهبودی را در زندگی خود احساس نکنند. محدودیتها به توسعه برنامه موشکی ایران و حمایت از گروههای تروریستی از نظر واشنگتن و قدرت اقتصادی برخی سازمانهای دولتی غیرشفاف مربوط میشود.

ماه گذشته حسن روحانی متذکر شد که ایران باید در راستای یکی کردن نرخ ارز پیش برود. چند روز بعد، رئیس کل بانک مرکزی که اعلام کرده بود پس از اجرایی شدن برجام در ماه ژانویه، ارز تکنرخی خواهد شد، گفت: سیاست تک نرخی احتمالا تا قبل از پایان سال اعمال خواهد شد.

کمال سیدعلی میگوید: «سیاست ارز تکنرخی میتواند به جذب سرمایهگذاران خارجی کمک کند. آوردن ارزهای خارجی به ایران، تبدیل آن به ریال با استفاده از نرخ رسمی و سپس محاسبه درآمد با استفاده از نرخ بازار موجب کاهش سود خواهد شد.»

موسی غنینژاد، اقتصاددان ارشد و مشاور اتاق ایران اعلام کرد: «برای کسبوکارهای داخلی، استفاده از صرافیها مطمئنترین راه نبوده و موجب افزایش هزینهها خواهد شد.»

امیر نقشینهپور، مدیر شرکت مشاوره ویستار که روی موضوع ایران متمرکز است اعلام کرد: «ارز تکنرخی همچنین موجب کاهش فساد و افزایش شفافیت میشود. این موضوع باعث کاهش آشفتگی و اعتماد بیشتر شرکتهای خارجی برای ورود به بازار ایران خواهد شد.»

مشاهده نظرات