در جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران مطرح شد

شفاف‌سازی قیمت سنگ آهن با ورود به بورس کالا

اعضای کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در پایان هر ماه جلسه‌ای به ریاست بهرام شکوری، رییس این کمیسیون برگزار می‌کنند، تا بتوانند با هم‌اندیشی راهکارهایی را برای رهایی بخش معدن از مشکلات موجود پیدا کنند.

این کمیسیون سعی بر آن دارد با دعوت از مسئولان دولتی در حوزههای مرتبط با بخش معدن، پیشنهادهای خود را به صورت کارشناسی به مرحله اجرا رساند. در جلسه روز گذشته، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تسهیل صادرات محصولات معدنی به ویژه سنگآهن و همچنین عرضه محصول از طریق بورس کالا را مورد بررسی قرار داد. در همین زمینه با دعوت از معاون عملیات و نظارت بورس کالای ایران ورود سنگآهن به بورس کالا به صورت کارشناسی بررسی شود. البته در ادامه این جلسه موضوعهای دیگری از جمله افزایش تعداد نمایندگان بخش خصوصی در شورای عالی معادن مطرح شد. در همین زمینه قدیر قیافه، عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران معتقد است اگر کشور به سمت خصوصی شدن در حرکت است، باید تعداد نمایندگان بخش خصوصی در شورای عالی معادن افزایش یابد.

استفاده از بورس کالا برای شفافسازی قیمتها

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در جلسه ماهانه این کمیسیون با اشاره به پارهای از مشکلات اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که امروز با آن روبهرو هستیم حذف مشوقهای صادراتی است این موضوع باعث شده تا به سمت رفع این مشکل به صورت اساسی حرکت کنیم. بهرام شکوری افزود: به اعتقاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، معافیتهای صادراتی یا دیگر مشوقها منجر به افزایش صادرات میشود. این در حالی است که تا به امروز صادرات تنها به دلیل نبود قیمت مناسب در بازار داخلی انجام میشد. در واقع نبود قیمت منصفانه باعث شد تا تولیدکنندگان به ویژه در حوزه سنگآهن به صادرات تمایل پیدا کرده و محصول خود را روانه بازارهای خارجی کنند.

شکوری معتقد است، کشف قیمت مناسب و منصفانه در بازار سنگآهن میتواند مشکل فعالان این حوزه را برطرف کرده و موانع موجود بر سر راه توسعه زنجیره ارزش را از میان بردارد. وی در ادامه تصریح کرد: اعتقاد بر این است بورس کالا با ارائه قیمت منصفانه میتواند این مشکل را رفع کند. در واقع میتوان با عرضه محصول به بورس کالا مشکلات را کاهش داد و با قیمت مناسب معامله کرد. رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به عرضه سنگآهن در بورس کالا، بیان کرد: با عرضه محصول به بورس کالا میتوان یک گام مثبت در مسیر شفافسازی و کشف قیمت مناسب برداشت. بیتردید کشف قیمت مناسب در حوزه سنگآهن و عرضه آن در بورس کالا میتواند تا حدودی این حوزه را از رکودی که گریباگیر آن شده خارج کند.

امروز با توجه به شرایط سخت بازارهای صادراتی و کاهش مصرف غول فولادی یعنی چین، فعالان بخش خصوصی در حوزه سنگآهن و مسئولان دولتی باید تمام سعی خود را بر تحریک بازار داخلی بگذارند. البته نباید این موضوع را فراموش کرد برای تحریک بازار و توسعه فعالیتهای معدنی، بخش خصوصی توانمند باید در کنار دولت قرار گیرد تا با سرمایهگذاری در طرحها و پروژهها بتواند به تحریک تقاضا کمک کند.

معافیت ۱۳ساله از مالیات برای معادن

در ادامه این جلسه، عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به حضور در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به مشکلات موجود در حوزه توسعه اکتشافات در بخش معدن، این موضوع یکی از مسائل مطرح شده در این جلسه بود. متاسفانه توسعه اکتشافات بخش معدن امروز یکی از مسائل عمده کشور به شمار میآید. به همین دلیل در جلساتی که من حضور داشتم یکی از پیشنهادهای مطرح شده، توسعه اکتشافات معدنی در همه سطوح از سوی بخشهای خصوصی و تعاونی با هدف توسعه دانشمحور بخش معدن و افزایش سهم تولید ناخالص ملی بود که معتقدم باید مورد حمایت دولت قرار گیرد. البته باید به این نکته اشاره کرد که برای ارائه، این پیشنهاد باید در قالب برنامه ششم توسعه آورده شود.

قدیر قیافه همچنین با اشاره به دیگر مشکلات موجود در حوزه معدن، تصریح کرد: بخشی دیگر از مشکلات بخش معدن به دلیل تمرکز تصمیمگیریها در وزارتخانه و شورای عالی معادن است. به همین دلیل در جلسه با کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تشکیل شورای استانی مطرح و خوشبختانه از آن حمایت خوبی شد. با اجرای این پیشنهاد میتوان مشکلات را آسانتر از زمان فعلی حل کرد. وی در ادامه صحبتهای خود با اشاره به کمبود نقدینگی در بخش معدن، تاکید کرد: نبود سرمایه و موضوع تامین مالی از دیگر چالشهایی است که امروز بخش معدن با آن روبهرو است.

متاسفانه صندوقی همچون صندوق بیمه فعالیتهای معدنی با توجه به سرمایه در اختیار خود، تسهیلات ارائه نمیدهد. پیشنهاد ما این است که در طول برنامه ششم توسعه دولت از تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری و توسعه کسب و کار با محوریت بخش خصوصی حمایت کند و در صورت افزایش سرمایه صندوق تا سقف ۲۰۰میلیارد تومان دولت ۲۰درصد از سرمایه تامین شده را به عنوان کمک بلاعوض به صندوق بپردازد. قیافه همچنین در ادامه جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به موضوع صادرات کلی مواد و محصولات معدنی تصریح کرد: موضوع دیگری که در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مطرح شد، صادرات کلی مواد و محصولات معدنی و معافیت از مالیات بود.

وی افزود: موضوع دیگر افزایش زمان معافیتهای مالیاتی برای معادن فعال در مناطق محروم است. در حال حاضر معادن فعال در مناطق محروم به مدت ۱۰سال از پرداخت مالیات معاف هستند اما واحدهای صنعتی از معافیتهای ۱۳ ساله برخوردار هستند. این در حالی است که برای راهاندازی واحدهای صنعتی زیرساختهای اصلی وجود دارد اما این موضوع در معادن دیده نمیشود. به همین دلیل پیشنهاد ما یکسانسازی این مدت میان معدن و واحدهای صنعتی است. به گفته وی، از دیگر موارد مطرح شده در جلسه با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی این بود که به منظور توسعه اکتشافات عمومی، هزینه اکتشافی معادن فعال و محدودههای معدنی به عنوان مالیات و حقوق دولتی محاسبه شود.

تخفیفهای مالیاتی برای معامله در بورس کالا

در ادامه معاون عملیات و نظارت بورس کالای ایران به عنوان مهمان جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به آغاز فعالیت بورس کالا بیان کرد: بورس کالا در سال ۸۲ کار خود را با عنوان بورس فلزات آغاز کرد. بورس کالا وظایف مختلف از جمله کشف منصفانه قیمت، ایجاد امکان تامین مالی و پوشش ریسک برای فعالان را بر عهده دارد. این در حالی است که عمده وظیفه بورس کالا در ایران از زمان تشکیل، کشف قیمت منصفانه بود. علی پناهی افزود: خوشبختانه عملکرد بورس کالا در حوزه کشف قیمت مناسب و حذف رانتها احتمالی عملکردی موفق بوده است.

باتوجه به این عملکرد موفق، حال یکی از کالاهای کلیدی که میتواند از طریق بورس کالا عرضه شود، سنگآهن است زیرا فولادیها نیز محصول خود را در بورس عرضه میکنند، از سوی دیگر در حال حاضر فولادیها خریداران اصلی سنگآهن در بازار داخل کشور هستند. وی با بیان این مطلب که یکی از پیامدهای استفاده از الزامات بورس کالا کشف قیمت مناسب است، بیان کرد: تمام ابزارها برای کشف منصفانه قیمت در اختیار است در نتیجه باید از این فرصت استفاده کرد. پناهی با اشاره به آییننامه اجرایی ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید، نیز تصریح کرد: تبصره ماده ۲ این آییننامه بیان میکند، برای کالاهای پذیرش شده در بورس کالا، مازاد عرضه تنها براساس فرآیند عرضه و تقاضا کالا در عرضه (رینگ) داخلی بورس یادشده تعیین میشود، به گونهای که اگر پس از عرضه در ۳ نوبت متوالی به قیمت متناسب، تقاضا وجود نداشته باشد، مازاد عرضه احراز میشود. برای سایر کالاهای مازاد عرضه مبتنی بر تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسب مورد با کسب نظر وزارت جهاد کشاورزی و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

وی گفت: در واقع کالا باید قبل از صادرات، در بورس کالا عرضه شود. همانطور که در تبصره یاد شده آمده است، کالا باید در ۳ نوبت متوالی عرضه شود، حال این ۳ نوبت میتواند از ۳ روز تا ۳ماه را شامل شود. به گفته پناهی، در صورتی که سنگآهن در ۳بار عرضه متوالی تقاضا نداشته باشد، میتواند صادر شود. معاون عملیات و نظارت بورس کالای ایران کشف قیمت منصفانه، تضمین طرفهای معاملاتی از طریق سازوکارهای اتاق پایاپای، ارائه ابزارهای مناسب به منظور مدیریت ریسک ناشی از نوسان قیمتها، ارائه اطلاعات شفاف و آنی به فعالان و ذینفعان بازار کالاها و امکان انجام بازاریابی از طریق شبکه کارگزاریهای عضو بورس را از مزایای ورود به بورس کالا دانست. وی همچنین افزود: در صورت پذیرش یک کالا و محصول در بورس کالا و براساس ماده ۶ قانون توسعه ابزارهاو نهادهای مالی جدید، تخفیفهای مالیاتی برای انجام معاملات در بورس کالای ایران در نظر گرفته میشود. همچنین براساس ماده ۱۷ این قانون، معامله در بورس کالای ایران مشمول معافیت از تشریفات مناقصه و مزایده میشود.

منبع: صمت
مطالب مرتبط
ادامه رشد قیمت سنگ آهن در سومین هفته پیاپی
موانع پنهان در بازار سنگ آهن
سنگ آهنی‌ها بورسی شوند
مشاهده نظرات