سنگ آهنی‌ها بورسی شوند

زمانی که رکود در بازارهای داخلی و صادراتی بیداد می‌کند باید تمام راه‌حل‌ها با هم جمع شوند تا از میان آنها راهکاری برای نجات پیدا شود. عرضه محصول در بورس کالا راهکاری است که امروز سنگ‌آهنی‌ها به دنبال آن هستند تا بتوانند با استفاده از این ابزار قیمت واقعی محصول خود را کشف کرده و آن را روانه بازار کنند.

اما نکته جا مانده در این میان، عرضه سنگ آهن در بازاهای داخلی، تعامل بخش خصوصی و دولت و توسعه زنجیره ارزش است. دولت بارها اعلام کرده نباید محصولات معدنی ازجمله سنگآهن بهصورت خام راهی بازارهای صادراتی شوند. این در حالی است که فعالان بخش خصوصی درباره تعریف واژه «خامفروشی» اعتراضهای بسیاری داشتهاند، اما با این وجود شرایط حاکم بر بازارهای جهانی توانست میزان صادرات سنگآهن را کاهش دهد. حال فعالان سنگآهنی تلاش میکنند حضور خود را در بازار داخلی پررنگتر از گذشته کنند. 

بیشک استفاده از ابزاری بهعنوان بورس کالا در شرایط بحرانی بازار میتواند سنگآهنیها را در کشف قیمت مناسب کمک کند نکته مهم اینکه پیامد این اتفاق هدایت سنگآهنیها به سمت تکمیل زنجیره ارزش خواهد بود. امروز با توجه به اتفاقهای رخ داده، فعالان سنگآهنی به این نتیجه رسیدهاند که برای ادامه حیات معادن باید فعالیت خود را به سمت بازارهای داخلی سوق دهند.  به این ترتیب علاوه بر تامین نیاز زنجیره فولاد و تحقق اهداف در نظر گرفته شده، معادن نیز رونق پیدا خواهند کرد. البته این نکته مستلزم استفاده مناسب از فرصت پیشآمده است. بورس کالا تواناییهای بسیاری همچون کشف قیمت منصفانه، تضمین به طرفهای معامله از طریق سازوکارهای اتاق پایاپای، ارائه ابزارهای مناسب به منظور مدیریت ریسک ناشی از نوسان قیمتها، ارائه اطلاعات شفاف و آنی به فعالان و ذینفعان بازار کالاها وامکان انجام بازاریابی از طریق کارگزاریهای عضو بورس در اختیار دارد که میتواند به تحریک بازار عرضه و تقاضا کمک کند. اما اینکه سنگآهنیها تا چه اندازه از این فرصت استفاده میکنند موضوعی است که باید منتظر ماند و نتیجه آن را دید.

منبع: صمت
مطالب مرتبط
شفاف‌سازی قیمت سنگ آهن با ورود به بورس کالا
مشاهده نظرات