بررسی علل ثبات قیمت‌ها و پیش‌بینی افق بازار

روزگار خوش سنگ‌آهن باز‌می‌گردد؟

قیمت سنگ‌آهن با عیار ۶۲ درصد در بندر تیانجین چین با 5/ 0درصد افزایش به بالای ۶۱ دلار رسیده که کارشناسان عامل این روند صعودی را پیش‌بینی برای رشد مصرف فولاد در این کشور عنوان می‌کنند.

قیمت سنگآهن با عیار ۶۲ درصد در بندر تیانجین چین با 5/ 0درصد افزایش به بالای ۶۱ دلار رسیده که کارشناسان عامل این روند صعودی را پیشبینی برای رشد مصرف فولاد در این کشور عنوان میکنند. به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، در سال جاری میلادی تاکنون، قیمت این ماده خام مورد استفاده در تولید فولاد ۴۰درصد رشد کرده و تحلیلگران معتقدند افزایش قیمتها حاصل رشد قیمت فولاد در چین و پیشبینی افزایش مصرف است.

قیمت میلگرد نیز در مسیر رشد حرکت کرده است. افزایش قیمت سنگآهن در سال جاری میلادی موجب تعجب تحلیلگران شده است. بهای این ماده خام در پایان سال گذشته میلادی زیر ۴۰ دلار بود و بهرغم پیشبینیهایی که درباره تداوم ضعف بازار مطرح شده شاهد افزایش قیمتها هستیم. دولت چین در ماههای اخیر بر حجم و سرعت اجرای پروژههای زیرساختی افزوده تا از کاهش نرخ رشد اقتصاد این کشور جلوگیری کند. پروژههای یاد شده در حوزه حملونقل ریلی و... اجرا میشوند و در تمامی آنها از فولاد استفاده میشود.

حمایت دولت چین از اقتصاد این کشور ادامه پیدا خواهد کرد زیرا مصرف داخلی و تقاضای خارجی به میزانی که بتواند رونق اقتصاد را در پی داشته باشد افزایش نیافته است. آمار و ارقام منتشر شده از سوی گمرک چین نشان میدهد صادرات و واردات در ماههای اخیر پیوسته کاهش یافتهاند. دولت چین برای سال جاری میلادی نرخ رشد 5/ 6درصد تا ۷ درصد را بهعنوان نرخ هدف تعیین کرده است و با توجه به اینکه رشد اقتصاد همچنان به سرمایهگذاری و صادرات وابسته است اگر حمایتها ادامه پیدا نکند نرخ هدف تحقق نخواهد یافت. بانک سرمایهگذاری سیتی گروپ اخیرا نسبت به کاهش قیمت سنگآهن به زیر ۵۰ دلار در هر تن هشدار داده است.

از تحلیلگران این بانک، از میزان مصرف فولاد در چین کاسته خواهد شد و قیمت سنگآهن تحت فشار قرار خواهد گرفت، از سوی دیگر با آنکه از عرضه کاسته شده، بازار همچنان با مازاد عرضه مواجه است و تولیدکنندگان بزرگ قصد ندارند از عرضه بکاهند. اما برخی تحلیلگران میگویند افق بازار مثبت است. شرکت استرالیایی فورتسکیو که چهارمین تولیدکننده بزرگ سنگآهن در جهان است پیشبینی کرده بازار سنگآهن در حال حرکت به سمت تعادل است و به همین دلیل قیمتها کاهش پیدا نخواهند کرد، در واقع بر مصرف افزوده میشود. این استدلال مطرح است که مصرف فولاد در چین نمیتواند کاهش یابد زیرا اگر حمایتهای دولتی ادامه یابد که طبیعی است بر مصرف افزوده میشود و اگر دولت چین از حمایتهای خود بکاهد به این معناست که نرخ رشد اقتصاد با حمایت کمتر به هدف مورد نظر خواهد رسید و این به معنای افزایش مصرف فولاد و سنگآهن است. البته تحلیلگران اتفاق نظر دارند که قیمت سنگآهن خیلی بالاتر از سطوح کنونی نخواهد رسید زیرا رشد قیمتها به افزایش تولید منجر میشود.

مطالب مرتبط
١٨مجتمع پتروشیمی دست پر به بورس کالا می‌آیند
مشاهده نظرات