در آینده نزدیک رخ می‌دهد؛

بسته‌بندی مواد غذایی با شیر

به دلیل معایب زیاد بسته‌بندی‌های پلاستیکی برای محیط‌زیست و سلامت انسان، اخیرا محققان آمریکایی بسته‌بندی‌های جدید خوراکی را برای محافظت از موادغذایی ارائه کرده‌اند.

اکثر بستهبندیهای پلاستیکی موجود در خواروبار فروشیها میتواند بازیافت شود، از جعبه تخممرغ گرفته تا بطریهای شیر. اما بر سر لایه نازک پلاستیکی کشیده شده روی بستهبندیها مواد غذایی چه میآید؟

این لایه نازک پلاستیکی به سختی بازیافت شده و حتی ممکن است مواد شیمیایی مضری را به غذای شما اضافه کند. آنها حتی برای کاری که قرار است انجام دهند -یعنی جلوگیری از فساد مواد غذایی- نیز مناسب نیستند.

خوشبختانه محققان در حال تحقیق بر روی گونه جایگزینی برای بستهبندی مواد غذایی هستند، گونهای که شما قادر به خوردن آن باشید. محققان وزارت کشاورزی آمریکا کشف کردند که پروتئین شیر (کازئین) میتواند در تولید یک لایه نازک بستهّبندی خوراکی و زیستتخریبپذیر مورد استفاده قرار گیرد.

این فیلم کازئینی 500 بار بهتر از لایههای پلاستیکی اکسیژن را از غذا دور نگاه میدارد چراکه پروتئینها زمانی که ترکیب میشوند، شبکه سفتوسختی تشکیل میدهند. این لایه محافظ همچنین نسبت به مواد بستهبندی کنونی ساخته شده از نشاسته در حفاظت از مواد غذایی حساس به نور  بسیار موثرتر عمل میکنند.

لاتیتا بوننالی، محقق USDA اعلام کرد: «مواد خوراکی روز به روز کوچکتر شده و بستهبندیهای آن نیز کوچکتر میشود که این موضوع برای وعده های غذایی یا برای مدرسه بسیار عالی است، اما موجب ایجاد زباله بیشتری نیز میشود. بستهبندی خوراکی یک راهحل ایدهآل برای این موضوع خواهد بود.»

برای ایجاد مواد بستهبندی کاربردیتر، گروه تحقیقاتی گلیسرول و پکتین مرکبات را به لایه کازئینی اضافه کردند. گلیسرول لایه پروتئینی را نرمتر کرده و پکتین مرکبات ساختار بیشتری به این فیلم میدهد. این موضوع باعث میشود که لایه محافظ نسبت به رطوبت و دماهای بالا مقاومتر شود.

طعمدهندهها، ویتامینها و دیگر افزودنیها میتوانند به این بستهبندیها اضافه شوند و این بسته در برگیرنده مواد غذایی را خوشمزه و مغذی کند.

یکی از کاربردهای بالقوه این بستهبندیها میتواند به عنوان بسته حلشدنی قهوه خشک یا سوپ باشد. به جای پارهکردن بستهبندی و خالی کردن آن، شما کافی است کل بسته را در آب داغ انداخته و آن را حل کنید.

به دلیل اینکه پوشش کازئینی در آب حل میشود، یکی از مشکلات اصلی این بستهبندی نیاز به پلاستیک غیرمحلول یا محفظههای مقوایی به منظور خشک و تمیز نگاه داشتن آنهاست.

مشاهده نظرات