با حمایت کریدور توسعه صادرات؛

شرکت‌های دانش‌بنیان به روسیه می‌روند

کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در روسیه و بازدید آنها از مهم‌ترین نمایشگاه بین‌المللی روسیه حمایت می‌کند.

نمایشگاه INNOPROM مهمترین نمایشگاه صنعتی بینالمللی روسیه است و بر اساس اولویتهای مهم دنیای صنعت و تکنولوژی فرصتهای جدیدی برای شرکتهای بینالمللی فراهم میکند.

این نمایشگاه در حوزههای تجهیزات و فناوریهای پردازش مواد، تجهیزات نفت و گاز، صنایع خودرویی، سیستمهای رباتیک و خودکار، اتوماسیون صنعتی، فناوری توسعه شهری، فناوری مهندسی قدرت و مهندسی مکانیک بوده که از ١٩ تا ٢٢ تیرماه در شهر یکاترینبورگ روسیه برگزار میشود.

کریدور صادارت محصولات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شرکتهای دانشبنیان برای حضور در این نمایشگاه حمایت میکند. شرکتهای دانشبنیان برای ثبت نام میبایست از وب سایت کریدور توسعه صادارت محصولات دانشبنیان اقدام کنند.

مشاهده نظرات