امروز صورت گرفت

موافقت مجلس با فوریت لایحه تفکیک وظایف و اختیارات 3 وزارتخانه

نمایندگان مجلس با فوری بررسی شدن لایحه تفکیک وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان دوفوریت لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب نرساندند.

وکلای ملت با 105 رأی موافق، 104 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 238 نماینده حاضر در صحن علنی با دوفوریت لایحه تفکیک وظایف و اختیارات 2 وزارتخانه راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و همچنین تشکیل سازمان ملی جوانان مخالفت کردند.

سپس نمایندگان با 124 رأی موافق، 79 رأی مخلف و 7 رأی ممتنع از 239 نماینده حاضر در صحن علنی با یکفوریت لایحه مذکور موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی جزئیات این لایحه، وظایف و اختیارات 2 وزارتخانه راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت تفکیک شده و به ترتیب وزارتخانههای «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» و همچنین به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی تفکیک شده و وزارت «بازرگانی» تشکیل میشود.

همچنین با تأیید نهایی جزئیات لایحه مذکور، به منظور ساماندهی امور جوانان و هماهنگسازی اقدامات دستگاههای مسئول در حوزه جوانان، سازمان ملی جوانان با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به ریاستجمهوری تشکیل میشود.

مشاهده نظرات