بازار نوظهور هند در انتظار معدنی‌ها

بخش معدن و صنایع معدنی باید در کنار توسعه خود به دنبال حضور در بازارهای جدید باشد تا بتواند محصولات تولیدی خود را روانه این بازارهای صادراتی کند.

در واقع باید در کنار تامین نیاز داخلی نگاهی صادراتی به آینده داشت تا بتوانیم سود بیشتری را بهدست آوریم و شاهد شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد باشیم. شاید یکی از آنها بازار نوظهور هند باشد که میتواند در سالهای آینده رقیبی جدی برای بازار چین باشد.

جربه هندیها در بخش معدن

هند پیشینهای طولانی در بخش معدن دارد به طوری که میتوان ادعا کرد این کشور تجربههای خوبی در حوزه معدن در اختیار دارد. اما جالب است بدانید هندیها به حوزههایی از بخش معدن ورود پیدا میکنند که برایشان سود اقتصادی داشته باشد. شاید فولاد یکی از همین حوزهها باشد که امروز هند توانسته در جایگاه سومین تولیدکننده فولاد دنیا قرار بگیرد اما در حالی تولید و ظرفیتهای فولاد خود را افزایش میدهد که تقاضای داخلی در این کشور همچنان ضعیف است و فولادسازان این کشور به بازارهای صادراتی چشم دوختهاند. در نتیجه هند میتواند مقصد خوبی برای سنگآهن، کنسانتره و گندله ایران باشد.

آینده هند در بخش معدن

برنامهریزیهای هند در بخش معدن و دیگر بخشهای اقتصادی، این کشور را در چند سال آینده به یکی از بازارهای مصرفی بزرگ دنیا تبدیل خواهد کرد؛ بازاری که میتواند رقیبی برای بازار بزرگ فعلی یعنی بازار چین باشد. هند اقدامات خود را در زمینههای مختلف از جمله بخش معدن شروع کرده تا بتواند در بخش تولیدات محصولات معدنی و صنایع معدنی سهم قابل توجهی داشته باشد.

در همین زمینه باید اظهار کرد که این کشور در بخش صادرات فولاد رشدی ۱۴۲درصدی را تجربه کرد. این موضوع یعنی حضور پررنگ هند در بازار صادراتی فولاد میتواند بازاری در زمینه سنگ آهن، کنسانتره و گندله را در آینده برای ایران ایجاد کند. چندی پیش خبرگزاری مهر در گزارشی آورد، هندوستان با گامهایی که برای محافظت از صنعت داخلی برداشته شده صادرات فولاد را در ماه آوریل با جهش ۱۴۲ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ۰/۷۴۷میلیون تن رساند.دولت هند با استفاده از ابزارهای تعرفهای گوناگون از جمله اصلاح تعرفههای گمرکی و حمایتی کردن تعرفهها، به طور جدی از صنعت فولاد داخلی پشتیبانی کرد.

براساس دادههای اعلام شده کارگروه کارخانههای مشترک که ادارهای در وزارت فولاد هند است، صادرات کلی محصولات نهایی فولاد در آوریل ۲۰۱۷ نسبت به آوریل سال گذشته به میزان ۱۴۲درصد افزایش داشت اما نسبت به مارس ۲۰۱۷ به مقدار ۵۴درصد کاهش یافت.در عین حال واردات کلی محصول نهایی فولاد هندوستان در ماه آوریل امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته شاهد ۲۳درصد کاهش بود و به ۰/۵۰۴میلیون تن رسید. واردات این ماه نسبت به مارس ۲۰۱۷ هم ۱۶درصد کاهش داشت.براساس این گزارش، هند در ماه آوریل ۲۰۱۷ صادرکننده خالص (با میزان صادرات بیش از واردات) محصولات نهایی فولاد بوده است. همچنین تولید برای فروش ۸/۴۳میلیون تن محصول نهایی فولاد، رشدی ۸/۷ درصدی را در ماه آوریل نسبت به آوریل سال گذشته ثبت کرد اما نسبت به مارس امسال ۸/۶درصد افت کرد.

6 کارخانه تولیدکننده فولاد هندوستان شامل


SAIL، RINL، TSL، Essar، JSWL و JSPL روی هم رفته ۴/۷۸۶میلیون تن در آوریل ۲۰۱۷ تولید کردند که نسبت به آوریل سال پیش ۱۱درصد رشد داشت.۴/۴۷۸میلیون تن فولاد دیگر هم از سوی تولیدکنندگان دیگر تولید شد که مقدار این تولیدات ۶درصد از آوریل سال گذشته بیشتر است. مصرف کل محصولات نهایی فولاد در هند با رشدی ۳/۴ درصدی نسبت به آوریل پارسال به ۶/۰۱۵میلیون تن در آوریل ۲۰۱۷ رسید که این میزان ۲۲درصد نسبت به ماه مارس امسال کاهش داشت.در طول این ماه تولید فولاد خام ۸/۱۰۷میلیون تن بود که ۵/۴درصد نسبت به آوریل سال گذشته، رشد و نسبت به ماه مارس امسال ۲/۷درصد کاهش داشت.به گزارش صمت، این اتفاق میتواند برای چین به عنوان غول مصرفکننده سنگآهن و تولیدکننده فولاد یک زنگ خطر باشد. در واقع اگر هند با همین برنامه به مسیر خود ادامه دهد در آینده میتواند بازارهایی را که امروز در دست چین است از آن خود کند.اما شاید در کنار این رقابت فرصتی مناسب در اختیار ایران قرار گرفته باشد. ایران با در اختیار داشتن ظرفیتهای معدنی بسیار و همچنین نزدیک بودن مسافت هند نسبت به چین میتواند حضور پررنگی در بازار هند داشته باشد و همکاریهای مشترک را در بخش معدن با این کشور آغاز کند. اما مهمترین نکته بازار هدفی بزرگ است که در هند در حال رشد است.

بخش معدن ایران از هند غافل نماند

بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سالهایی که با تحریمها مواجه بود به سختی با بازارهای بینالمللی در ارتباط بود اما خوشبختانه با اقدامات انجام شده در دولت یازدهم این تحریمها از میان برداشته شد و مسیر جدید برای فعالیتهای بینالمللی (حضور سرمایهگذاران خارجی در ایران و حضور ایران در بازارهای صادراتی) ایجاد شد. در این میان بخش معدن و صنایع معدنی به دنبال تکمیل زنجیره ارزش در بخش یادشده است تا بتواند محصولات با ارزش افزوده بیشتری را به بازارهای صادراتی راهی کند. در این میان بازار هند میتواند یک فرصت خوب برای صادرات محصولات صنایع معدنی ایران باشد. از سویی دیگر با توجه به اینکه هند به دنبال افزایش تولید فولاد خود است میتواند با ایران در کشور ثالث یعنی افغانستان وارد سرمایهگذاری و بهرهبرداری از ذخایر سنگآهن شود. در همین زمینه ابراهیم جمیلی رئیس خانه اقتصاد ایران به صمت میگوید؛ در حوزه فولاد شاهد تاثیرپذیری بازار این محصول از سیاستهای چین در زمینه ساختو ساز بودیم. اما جالب است بدانید در کنار چین و در دهه آینده شاهد ظهور بازاری جدید به نام هند خواهیم بود که این کشور با برنامههای فعلی خود میتواند یک بازار مصرف بزرگ را ایجاد کند. بهطور کلی در حوزه معدن و صنایع معدنی پیشبینیها حاکی از آن است که تا ۱۳۹۹خورشیدی روند قیمتها افزایشی خواهد بود. درحالحاضر کاهش انبارهای الامای اتفاق افتاده است. به همین دلیل میتوان به آینده خوشبین بود. در نتیجه باید به فکر حضور در بازاری همچون بازار هند بود. بخش معدن ایران با وجود ظرفیتهای بسیار میتواند با حضور در فضای بینالمللی (صادرات و همکاریهای مشترک) نقش خوبی در اقتصاد کشور ایفا کند.

منبع: صمت
مشاهده نظرات