توسعه استخراج اورانیوم در آمریکا

تضاد میان سیاست‌های ضدمحیطی‌زیستی ترامپ و حامیان محیط‌زیست ایالات متحده این بار در عرصه استخراج ذخایر اورانیوم این کشور ظاهر و بارز شد.

به نقل از ماینینگ دونالد ترامپ رئیسجمهور ایالات متحده بر پایان ممنوعیت استخراج اورانیوم موجود در حوالی دره «گِرندکِنیون» اصرار دارد. در حقیقت این مقامات ایالتهای آریزونا و یوتا هستند که از دونالد ترامپ درخواست دارند تا به ممنوعیت ۲۰سالهای که بر استخراج اورانیوم در حوالی دره یادشده وضع و از سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱ خورشیدی) نیز عملیاتی شده است پایان دهند. این ممنوعیت بخشی از مجموعه قوانین مربوط به حمایت از محیطزیست است که در زمان دولت اوباما وضع شده بود. این دو ایالت همچنین در تلاشند تا نامگذاریهای مربوط به آثار ملی در آریزونا را براندازند، نامهایی همانند «گرَندکِنیون پاراشانت» و «ورمیلیونکلیفز» که تاکید بر آنها به ایجاد محدودیت در تولید زغال سنگ، گاز طبیعی و نفت در منطقه میانجامد و این اتفاق به شدت به اقتصاد محلی آسیب میزند. معدنکاران و دیگر گروههایی که در این بخش از اقتصاد سهم و نقش دارند، مدتهاست با وزارت امور داخلی امریکا بر سر اینکه این نامگذاری مانع از تلاش برای استخراج ذخایر اورانیوم موجود در زمینهای عمومی حوالی این دو منطقه میشود، بحث داشتهاند و ادعا دارند وضع چنین ممنوعیتی مبتنی بر اندیشههایی است که از احتیاطهای افراطی سرچشمه میگیرد، اما موافقان این ممنوعیت بر این باورند که فعالیت معدنی جدید در منطقه احتمال افزایش آلودگی جریان آب جاری در کنیون را به اورانیوم افزایش میدهد. این نخستین بار نیست که گروههای معدنی و سیاستمداران از دولت فدرال درخواست عقبنشینی از مهلت قانونی را دارند که قرار است تا سال ۲۰۳۲ میلادی (۱۴۱۱ خورشیدی) طول بکشد.

در دولت اوباما رشتهای از پروندههای حقوقی ثبت و ضبط شدهاند که مانع از انقضای زودهنگام این مهلت قانونی شوند و ممنوعیتهای حاصل از آن را در جای خود قرار دهند. هنوز بیش از ۵۰۰ معدن متروک اورانیوم در قلمروی قبیله ناواجو وجود دارد و بودجهای که درحالحاضر در دسترس است تنها برای پاکسازی ۲۰۰ مورد از آنها کافی است و لغو این ممنوعیت میتواند به توسعه ۲۶ معدن اورانیوم جدید و ۷۰۰ پروژه اکتشاف اورانیوم منتج شود که دستکم ۱/۲ میلیارد لیتر آب مصرف میکند و بر زیست گیاهان و حیوانات تاثیر منفی خواهد داشت. منابع اورانیوم موجود در آنچه به اصطلاح «نوار آریزونا» نامیده میشود، حدود ۴۰ درصد از ذخایر این ماده معدنی موجود در ایالات متحده امریکا را تشکیل میدهد. استفاده از این عنصر زرد در برنامه سلاحهای هستهای دولت در طول جنگ سرد سبب آسیبهای زیستمحیطی گستردهای به این کشور شده بود و حالا با احیای این فعالیتها انتظار میرود در آینده نزدیک این آسیبها نیز دوباره زنده شود، اما آنچه تا به امروز به خوبی از فعالیتهای ترامپ درک شده بیاهمیت بودن دغدغههای زیستمحیطی با هدف تامین منافع اقتصادی امریکا بوده تا جایی که حامیان محیطزیست این کشور به سیاستهای او معترض شدهاند؛

یورونیوز در اینباره گزارش میدهد چندی پیش و همزمان با صدمین روز از روی کار آمدن ترامپ هزاران نفر در شهرهای مختلف امریکا با شرکت در تظاهراتی خواستار اقدام فوری دولت برای مقابله با تغییرات آب و هوایی شدند.راهپیمایی سراسری فعالان محیطزیست یک ماه پس از امضای حکم رئیسجمهور در زمینه انرژی است که در آن بخشهای مهمی از برنامههای دولت باراک اوباما برای مقابله با گرمایش جهانی زمین را لغو و بهرهبرداری از ذخایر نفت و گاز در قطب شمال را مجاز میکند. دولت دونالد ترامپ با این فرمان به طور رسمی از توافقنامه پاریس با هدف مهار گرمایش زمین که به امضای بیش از ۱۹۰ کشور از جمله ایالات متحده امریکا رسید، خارج شد. شرکتکنندگان در این راهپیمایی هدف ترامپ از این عقبنشینی را اعمال حمایت از استخراج معادن، حفاریهای نفتی و انتشار گازهای گلخانهای از طریق نیروگاههای وابسته به سوخت ذغال سنگ میدانند.

حامیان محیطزیست چندی پیش نیز در اعتراض به خودداری دولتها از تحقیقات بنیادی در زمینه تغییرات اقلیمی و ایمنی واکسنها در ۶۰۰ شهر جهان تجمع کردند.پیشتر، دونالد ترامپ موضوع تغییرات آب و هوایی را فریبکاری خوانده و مخالفت خود با اجماع جهانی دانشمندان در زمینه گرم شدن زمین و انتقاد آنها از انتشار کربنهای ساخته بشر را ابراز کرده بود.

منبع: صمت
مشاهده نظرات