مالیات جدید مسکن

جزئیات کامل مصوبه هیات دولت درباره «فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن»، از نرخ‌های متفاوت برای شخصی‌سازها و شرکت‌های ساختمانی حکایت دارد.

مشاهده نظرات

وزیر فرهنگ: 80 هزارتن کاغذ با ارز 4200 تامین می‌شود

سلولوزی، چاپ و بسته‌بندی

آنالیز مواد HD4440EA پتروشیمی تبریز

نفت، گاز و پتروشیمی

بازار شکر همچنان در انتظار تعادل

غذایی و کشاورزی