طرحی ارزان قیمت برای خانه‌دار کردن مردم

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید هزینه ایجاد شغل در بخش مسکن بالاست اما ارزش دارد، چون اشتغال پایدار ایجاد می‌شود. او از دولت می خواهد که طرح ارزان قیمتی را برای خانه‌دار کردن مردم در پیش گیرد که بازار کار و مسکن را با هم رونق دهد.

هادی ابوی اظهار کرد: اگر به دنبال شغل پایدار هستیم باید کالای خوب و با کیفیت و خدمترسانی مطلوب داشته باشیم. خدمت و تولید خوب هم با قراردادهای موقت کار ایجاد نمیشود بلکه کارگر باید امنیت شغلی داشته و به لحاظ روانی و معیشتی تامین باشد.

وی با بیان اینکه سرمایه همه جا کارساز نیست و نمیتوانیم تنها با پول تولید خوب داشته باشیم، ادامه داد: نیروی انسانی رکن اصلی تولید خوب و اشتغال پایدار است. کارفرمایی که از تولیدش راضی است و بازار فروش خوبی برای محصولاتش دارد، به این دلیل است که کارگرش از او رضایت دارد و متقابلا او هم از نیروی انسانی راضی است. چنین کارگری در هر شرایطی کارفرما را درک میکند و کیفیت کار را نادیده نمیگیرد.

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در پاسخ به این پرسش که در کدام بخشها میتوان اشتغال پایدار ایجاد کرد؟ گفت: یکی از بخشهایی که میتواند اهداف اشتغال پایدار را محقق کند، بخش مسکن است. اگر چه هزینه ایجاد شغل در این بخش بالا است ولی کارهای عمرانی و ساخت و ساز ما را به  اشتغال پایدار میرساند.

ابوی با بیان اینکه هزینه ایجاد شغل در بعضی از مشاغل زیاد است، افزود: در بخش پتروشیمی این هزینه بسیار بالا و در بخش کشاورزی پایین است. در بخش مسکن نیز هزینه زیادی برای اشتغالزایی و تامین زیرساختها لازم است ولی این هزینه ارزش دارد چون به پایداری و ماندگاری شغل منجر میشود.

این مقام مسئول کارگری افزود: اشکالی که در بخش مسکن وجود دارد این است که هیچگاه محاسبه و نیازسنجی دقیقی از تعداد واحدهای مسکونی مورد نیاز در کشور صورت نمیگیرد. مثلا مسکن مهر و مسکن اجتماعی در کشور به اجرا درآمدند ولی چقدر در خانهدار کردن مردم موفق بودند؟ متاسفانه با امتیازاتی که به انبوهسازان دادیم، بازار مسکن را اشباع و متقاضیان مسکن را سردرگم کردهایم.

وی ادامه داد: انبوهساز توجهی به قدرت خرید مردم ندارد، یک آپارتمان را متری سه میلیون تومان میسازد، هنگام فروش متری ۴ میلیون تومان میفروشد اما کسی نمیخرد، چون قدرت خرید مردم به شدت افت کرده است و دریافتی ناچیز آنها سهمی برای پس انداز و خرید مسکن نمیگذارد.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه مشاغل وابسته زیادی به مسکن وجود دارد، گفت: در حال حاضر ۶۰۰ شغل غیرمستقیم در بخش مسکن وجود دارد که از خاک برداری، جوشکاری و بنایی تا تزیینات ساختمان را شامل میشود. اگر دولت در بخش مسکن وارد شده و سرمایهگذاری کند هم اشتغال به وجود میآید و مردم صاحبخانه میشوند و هم بازار مسکن و کار با هم رونق میگیرد.

به گفته ابوی، مردم عادی قادر به دادن اقساط سنگین وام مسکن نیستند و دولت باید یک طرح پخته و کارشناسی شده و ارزان قیمت را پیشبینی کند که هم بازار مسکن از رکود در آید و هم اقشار ضعیف و کم درآمد بتوانند از نعمت مسکن مناسب و ارزان برخوردار شوند.

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در پایان به دولت پیشنهاد کرد: مراکز خرید، پاساژها و مغازههای بلا استفادهای که در نقاط مختلف شهر هست و بخشی از آنها متعلق به شهرداری است را با هزینه اندک در اختیار کارآفرینان و جوانان جویای کار قرار بدهد و مشاغل و صنوف خدماتی را در آنها مستقر کند.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات