فایناس 13 میلیارد دلاری کره از محل پول نفت نیست/ رایزنی برای حل مشکل ضمانت فاینانس‌ها

وزیر اقتصاد با بیان اینکه فاینانس 13 میلیارد دلاری کشور کره از محل پول نفت ایران نیست و منابع آن از کره تامین می‌شود، گفت:‌ مشکلاتی در رابطه با کیفیت قرارداد تجاری و متن ضمانت نامه بود که در حال رایزنی برای حل آن هستیم.

علی طیبنیا در پاسخ به این سوال که آیا فاینانس 13 میلیارد دلاری با کشور کره همان پولهای نفت کشور است یا کرهایها از منابع خود فاینانس میدهند، اظهار داشت: این منابع برای تأمین مالی پروژههای کشور پیشبینی شده و مدتی است در حال مذاکره در مورد کیفیت قرارداد تجاری و متن ضمانتنامههای لازم هستیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: خوشبختانه کمکم نتیجه مثبت حاصل خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه قرارداد فاینانس با کشور کره ارتباطی با موضوع و موانع FATF ندارد، تصریح کرد: این فاینانس جدای از پولهای فروش نفت خودمان است و ارتباطی با پول نفت ندارد.

طیبنیا در مورد قرارداد فاینانس با کشور چین نیز گفت: مشکلاتی در رابطه با ضمانتها و مجوزهای بینالمللی وجود داشت که با رایزنی حل خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اجلاس آینده گروه اقدام مالی (FATF) برای خروج کامل ایران از لیست سیاه گفت: مقام معظم رهبری به بنده برای این موضوع اعتماد کردهاند و قطعا منافع ملی در نظر گرفته خواهد شد.

پیشتر یک مقام آگاه دولتی در رابطه با فاینانس کشور چنین عنوان کرده بود: چینیها در رابطه با منابع مالی تروریسم و تحریمهای اوفک مباحثی را مطرح کردند که با رایزنی در حال رفع این مشکلات است.

همچنین به تازگی ارز پتروشیمی در چین با مشکل انتقال به ایران روبرو شده است.

مشاهده نظرات