یک جرقه مهم قیمتی در بازار فولاد ثبت شد

رشد ۲۰ دلاری قیمت شمش در بازار چین

در هفته گذشته قیمت بیلت در چین با افزایش رو به رو شده و به محدوده ۴۲۰ تا ۴۴۰ دلار هر تن فوب رسیده است، این در حالی است که قیمت این محصول در اوایل ماه جاری نزولی بود؛ البته تقاضای صادراتی برای این محصول همچنان ضعیف است.

خریداران بیلت در جنوب شرق آسیا به دنبال عرضهکنندههای دیگری هستند زیرا قیمتهای بهتری پیشنهاد میدهند. بر این اساس قیمت بیلت صادراتی چین به محدوده ۴۲۰ تا ۴۴۰ دلار هر تن فوب رسیده که ۲۰ دلار نسبت به یک هفته گذشته افزایش پیدا کرده است. در بازار داخلی نیز قیمت بیلت تا ۱۹ دلار رشد قیمت را تجربه کرده است.

این در حالی است که تقاضای مقاطع نیز اخیرا مطلوب بوده است؛ از این رو بازار بیلت نیز رونق دارد. با این حال در جنوب شرق آسیا خرید بیلت چین ناچیز است و فیلیپین اخیرا در ۴۲۰ دلار هر تن سی اف آر معادل ۴۰۰ دلار هر تن فوب خرید داشته است. هماکنون کشورهای غرب آسیا یا سایر کشورهای اسلامی با رکود نسبی معاملات و محدودیت تقاضا روبهرو هستند، هرچند که افزایش قیمت بیلت چین میتواند سیگنال جذابی برای بهبود این بازارها محسوب شود. این در حالی است که مرجع قیمتگذاری بیلت غالبا کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق موسوم به CIS هستند که از قیمت تمام شده پایینتری برخوردار بوده و بازارهای مهمی را در دست دارند. هماکنون ایران نیز به یکی از صادرکنندگان مهم بیلت در منطقه تبدیل شده است.

مشاهده نظرات