بررسی جزئیات رشد اقتصادی ایران در سال 95

رشد اقتصادی با دوپینگ نفتی

بانک مرکزی دیروز رشد اقتصادی سال 95 را 12.5درصد اعلام کرد؛ عددی که در کارنامه رشد اقتصاد ایران بعد از انقلاب اسلامی بی‌سابقه است.

منبع: تعادل
مشاهده نظرات