سرمایه گذاران خارجی به واحدهای پتروشیمی معرفی می‌شوند

مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی از آمادگی این شرکت برای معرفی سرمایه گذاران خارجی علاقمند به مشارکت در طرح‌های پتروشیمی خبر داد.

به گزارش ارانیکو به نقل از شانا، حسین علیمراد با اشاره به این که حضور سرمایه گذاران و مشارکت کنندگان در صنعت پتروشیمی ایران تنها مشمول اجرای پروژههای این بخش نمیشود، گفت: شرکتهای تولیدی هم میتوانند در زمینه جذب سرمایه جدید اقدام و بخشی از سهام خود را به شرکتهای متقاضی سرمایه گذار داخلی و خارجی ارائه کنند و منابع مالی جدیدی که از محل سرمایه گذاری خارجی حاصل میشود را در مسیر اجرای پروژههای توسعهای خود استفاده کنند.

وی با بیان این که هم اکنون شرکتهایی از ترکیه آماده سرمایه گذاری و مشارکت با شرکتهای پتروشیمی کشور هستند، افزود: در صورت نیاز واحدها، شرکتهای متمایل به سرمایه گذاری به آنها معرفی میشود. مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران خارجی در زمینه همکاریهای مشترک سبب امضای قراردادهای جدیدی میشود که میتواند امنیت مصرف را برای ما به همراه داشته باشد.

وی با اعلام این که صادرات یکی از چالشهای موجود شرکتهای پتروشیمی است، یادآور شد: هر کدام از شرکتهای پتروشیمی میتوانند سهمی از فضای مناسب موجود برای سرمایه گذاری در کشور داشته باشند.

علیمراد تصریح کرد: برای سرمایه گذاریهای آینده و رفع مشکلات مالی تولید باید از منابع ارزی که وارد کشور میشود در مسیر توسعه بهره مند شد.

مشاهده نظرات