۱۵ میلیارد دلار آماده ورود به وزارت نیرو

قائم‌مقام وزیر نیرو در امور بین‌الملل گفت: بر اساس مذاکرات صورت گرفته ۱۵ میلیارد دلار قرارداد با بخش خصوصی در دست انعقاد است.

علیرضا دائمی با بیان اینکه در دولت یازدهم تمایل کشورهای خارجی برای سرمایهگذاری در بخش آب و برق بسیار افزایش یافته اظهار کرد: بخشی از مذاکرات صورت گرفته با کشورهای خارجی در حال انجام است و باید گفت که از تمام کشورهای دنیا برای سرمایهگذاری در این دو بخش تمایل وجود دارد.

وی ادامه داد: به طور مثال تاکنون از کشورهای آلمان، اتریش، ژاپن، کره، چین، کشورهای آسیای جنوب شرقی و سایر کشورها برای سرمایهگذاری در صنعت آب و برق ایران ملاقات صورت گرفته است.

قائممقام وزیر نیرو در امور بینالملل ضمن تاکید بر ضرورت واقعی شدن قیمتهای آب و برق عنوان کرد: یکی از مهمترین مسائل جذب سرمایهگذاری خارجی و حتی داخلی بحث قیمتها است. چرا که سرمایهگذار باید اطمینان کافی از سرمایهگذاری خود داشته باشد.

دائمی با بیان اینکه اگر دولت میخواهد یارانهای را در قالب آب و برق ارائه دهد باید به گونهای باشد که سرمایهگذار اطمینان کافی از کسب منابع خود را داشته باشد و باید قاطعانه گفت که تنها در این صورت که سرمایهگذار تصمیم به آوردن سرمایه خود به ایران میکند.

وی با بیان اینکه در تمام مباحث آب و برق امکان سرمایهگذاری داخلی و خارجی در ایران وجود دارد تاکید کرد: لازمه این مسئله این است که قیمتهای آب و برق منطقی شود و باید به این مسئله نیز توجه کرد که واقعی شدن قیمتها منافع کل کشور را در بر دارد.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات