دکتر روحانی در جلسه هیات دولت:

موشک‌های ما دفاعی است و از کسی برای قدرت دفاعی خود اجازه نمی‌گیریم

رییس‌ جمهور با دعوت از همه مردم ایران برای حضور گسترده و باشکوه در راهپیمایی روز جهانی قدس و حمایت از مردم مظلوم فلسطین، اختلافات منطقه و جهان اسلام را به نفع صهیونیسم و تروریسم دانست و تاکید کرد: برای مهار صهیونیسم و تروریسم در منطقه، وحدت دنیای اسلام باید تقویت شود.

به گزارش ارانیکو به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، حجتالاسلاموالمسلمین دکتر حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت، گفت: ماه مبارک رمضان ماه رحمت، غفران الهی و انس بیشتر با خدا، ماه قیام و صیام و آشنایی بیشتر با قرآن و عمل به مفاهیم آن و استفاده از شبهای قدر است که به تعبیر قرآن ارزش آنها بیش از هزار ماه  میباشد.

رئیسجمهور اظهار داشت: یکی از فرصتهایی که انقلاب اسلامی در ماه مبارک رمضان برای ما به وجود آورد، استفاده از آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بهعنوان روز قدس و احیای مسئله فلسطین بود.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه موضوع فلسطین و قدس شریف از جهات مختلف برای ما، مسلمانان و جهانیان حائز اهمیت است، گفت: هم ملت ایران و هم مسلمانان و سایر ملتهای جهان به روز قدس بهعنوان روزی که جهان موضوع فلسطین را فراموش نکند، احترام میگذارند.

رئیسجمهور افزود: فلسطین در جایگاه جغرافیایی قرار گرفته که سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا را به هم متصل میکند، آبهای دو اقیانوس اطلس و هند را از طریق مدیترانه و بحر احمر به هم متصل میکند و در قلب خاورمیانه نقطهای حساس ازلحاظ انرژی برای جهان است و از همه مهمتر فلسطین بهعنوان سرزمین مقدس مورداحترام همه مذاهب و ادیان جهانی است.

دکتر روحانی گفت: در تعبیری درباره این سرزمین آمده که یک وجب زمین آن را پیدا نمیکنید مگر آنکه یک پیامبر در آن خدا را عبادت کرده باشد؛ مدفن انبیای بزرگ الهی در این سرزمین است و قدس شریف قبلهگاه اول مسلمانان است؛ بنابراین موضوعی نیست که جهان اسلام، مسلمانان و مردم منطقه بخواهند آن را فراموش کنند.

رئیسجمهور با اشاره به اینکه در مسئله فلسطین موضوع آوارگی یک ملت باسابقه و صاحب تمدن بزرگ به نام ملت فلسطین مطرح است، ادامه داد: امروز ملتی برای 70 سال است که آواره شدهاند و بسیاری از آنها در شرایط بسیار بدی زندگی میکنند و سالهاست که غزه در محاصره به سر میبرد.

دکتر روحانی بابیان اینکه در طول هفتادسال اشغال فلسطین، مردم منطقه و بهویژه مردم فلسطین و همسایگان این سرزمین در رنج و عذاب و تجاوز رژیم ظالم، جنایتکار و غاصب صهیونیستی و رژیم آپارتایدی هستند که بر مبنای نژادی، حکومت غاصبانه میکند، گفت: مسئله فلسطین را نمیتوان بههیچعنوان فراموش کرد؛ گرچه صهیونیستها در سالهای اخیر با ترویج تروریسم در منطقه و مشکلاتی که برای مردم منطقه به وجود آوردند، به دنبال این بودند که موضوع فلسطین به فراموشی سپرده شود.

رئیسجمهور با تأکید بر اینکه روز جهانی قدس روز احیای مسئله فلسطین است تا همه افکار عمومی جهان را متوجه آن کند، گفت: مسئله فلسطین موضوع یک ظلم بزرگ و نابخشودنی و آوارگی بزرگ یک ملت بوده و ریشه بسیاری از مشکلات و معضلاتی که در منطقه داریم از آن نشات میگیرد. دکتر روحانی خاطرنشان کرد: امروز کمتر پیش میآید که صهیونیستها در پشت یا روی پرده در اختلافاتی که در میان کشورهای منطقه است، مداخله نداشته باشند.

رئیسجمهور بابیان اینکه امروز موضوع تروریسم در منطقه، جهان را تحتفشار قرار داده و باعث نگرانی همگان شده است، اظهار داشت: تروریستهایی که در منطقه مجروح میشوند در بیمارستانهای رژیم صهیونیستی مداوا شده، تروریستها را مسلح میکنند و به نفع آنها در منطقه بمبارانهایی انجام میدهند و آشکار و روشن است که آنان حامی تروریسم در منطقه هستند.

دکتر روحانی تأکید کرد: ما امروز  باید هم در بیان و شعار و هم ازلحاظ مادی و معنوی از ملت مظلوم فلسطین حمایت کنیم و هم در مقام عمل باید اقداماتی انجام دهیم که نقشههای صهیونیسم را در این منطقه دچار مشکل کند.

رئیسجمهور افزود: بیتردید اختلاف میان کشورهای منطقه و دنیای اسلام مانند اختلاف میان ایران و عربستان، قطر و عربستان، یمن و عربستان و نیز مصر و ترکیه درنهایت به نفع صهیونیسم جهانی و اسرائیل غاصب است. دکتر روحانی اظهار داشت: اگر میخواهیم صهیونیسم را در منطقه مهار کنیم باید در دنیای اسلام وحدت ایجاد شود و اختلافات را حل کرده و بدانیم دمیدن در اختلافات به نفع صهیونیستها است.

رئیسجمهور با اشاره به اینکه باید اختلافات و معضلات منطقه توسط کشورهای منطقه حلوفصل شود، گفت: باید با زبان برادرانه و دوستانه بر مبنای منافع بلندمدت منطقه از طریق گفتگو و راهحلهای سیاسی مسائل منطقه را برطرف کنیم و این آن چیزی است که رژیم صهیونیستی نمیخواهد.

دکتر روحانی خاطرنشان کرد: هرچه فعالیت تروریسم در منطقه افزایش یابد، به نفع صهیونیستها خواهد بود چراکه همه اموال، ذخایر و نیروی انسانی کشورهای منطقه برای مبارزه با تروریسم صرف خواهد شد و رژیم صهیونیستی با خیال راحت به تجاوز خود ادامه داده و موضوع فلسطین کمکم بهعنوان موضوع دوم در جهان اسلام مطرح میشود.

رئیسجمهور با اشاره به اینکه مبارزه با تروریسم علیه صهیونیستها و به نفع جهان اسلام است، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به مردم عراق برای مبارزه با تروریسم کمک کرده و امیدواریم بهزودی موصل آزاد شود و آزادی موصل بهعنوان رمز پیروزی ملتهای منطقه در برابر توطئه تروریستها باشد و روز جشن برای همه ملتهایی باشد که علیه تروریسم در حال مبارزه هستند.

دکتر روحانی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یک هدف اصلی برای صلح و ثبات منطقه به همه ملتهایی که با تروریسم مبارزه میکنند، کمک کرده و از آنان حمایت میکند.

رئیسجمهور گفت: جمهوری اسلامی ایران اجازه نمیدهد که تروریسم بخواهد در منطقه گسترش پیدا کند و اگر اربابان تروریسم تصمیم گرفتند که میدان فعالیت تروریستها را به سرزمین مقدس ایران بکشانند، باید بدانند که جمهوری اسلامی ایران نه به تروریستها و نه به اربابان آنها این اجازه را نخواهد داد.

دکتر روحانی تأکید کرد: اینکه جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوز تروریستها قاطعانه میایستد و علیه مقر اصلی که ازآنجا تصمیم به انجام اقدامات تروریستی در مجلس شورای اسلامی و حرم امام راحل گرفتند که البته به اهداف اصلی خود نیز دست نیافتند، اقدام میکند، برای این است که آنها بدانند اگر بخواهند این اقدامات را در ایران اجرا کنند، با پاسخ قاطعانه ما مواجه خواهند بود.

رئیسجمهور اظهار داشت: ما از ابتدا اعلام کردیم که موشکهای ما موشکهای دفاعی است و از کسی برای قدرت دفاعی خود اجازه نمیگیریم.

دکتر روحانی بابیان اینکه تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با تروریسم یک تصمیم ارگانی، جناحی و فردی نیست بلکه تصمیم همه ملت ایران است، گفت: اقدام علیه مقر تروریستها تصمیم شورای عالی امنیت ملی بوده و حتی اختیارات بالاتر از این اقدام هم به نیروهای مسلح خود دادهایم.

رئیسجمهور افزود: ما اجازه نخواهیم داد که تروریستها بخواهند ایران را میدان تاختوتاز خود قرار بدهند و اربابان آنها نیز باید بدانند که ایران با سایر کشورهای منطقه تفاوت دارد.

دکتر روحانی با اشاره به سوابق ایستادگی و مقاومت ملت ایران و جوانان این کشور، گفت: حضور مردم در روز قدس نشان خواهد داد که مردم ایران با سایر ملتهای منطقه تفاوتهای زیادی دارند.

رئیسجمهور تأکید کرد: حاکمان جدید در آمریکا هم باید کاملاً بدانند اینجا جمهوری اسلامی ایران است و اگر آنها تصور کردند که میتوانند ملت ایران را با لایحه و طرح جدید و اقداماتشان در سنا و کنگره تحتفشار قرار دهند، دچار اشتباه محاسباتی شدهاند.

دکتر روحانی ادامه داد: دولتهای قبل آمریکا این تجربهها را دارد و  40  سال است که آمریکا انواع توطئهها علیه ایران را طراحی کرده است؛ البته دولت قبلی در آمریکا یک مقدار هوشیاری پیدا کرد و متوجه شد که در برابر ملت ایران باید از زبان تکریم استفاده کند و فهمید که باید بهجای تهدیدها از میز مذاکره استفاده کند؛ هرچند آنها هم نتوانستند پیام ملت ایران را بهطور کامل دریافت کنند.

رئیسجمهور افزود: ظاهراً حاکمان جدید در آمریکا تجربه بسیار کمی در این زمینه دارند؛ آنها هم باید توجه داشته باشند که مردم ایران در برابر هرگونه تهدید و فشار پاسخ متناسب خواهند داد؛ ملت ایران نه ساکت میماند و نه تهدید و فشار را تحمل میکند و پاسخ متناسب میدهد، کما اینکه در مواقع دیگر هم این پاسخ را داده است.

دکتر روحانی بابیان اینکه روز قدس امسال از ویژگیهای خاصی برخوردار است، گفت: روز قدس هم برای احیاء موضوع فلسطین و قدس شریف و هم برای اعلام حمایت از ملت مظلوم فلسطین و هم به معنای ایستادگی در برابر ظلم منطقه و به مفهوم فریاد اتحاد مسلمانان در این سرزمین و رفع اختلافات در جهان اسلام است و هم به معنای مبارزه قاطع با تروریسم در منطقه و پاسخ به مداخلههای نابجای قدرتهای بزرگ بهویژه آمریکا در منطقه است.

رئیسجمهور تأکید کرد: ملت ایران امسال بهتر از هرسال دیگر در راهپیمایی روز قدس حضور یافته و فریاد خود را بر سر ظلم و تجاوز با صدای بلند اعلام خواهد کرد و مطمئن هستیم که پیروزی نهایی از آن ملتهای مسلمان و منطقه خواهد بود و توطئه استکبار و صهیونیسم حتماً ناموفق خواهد بود، کما اینکه تا به امروز ناموفق بودند.

مشاهده نظرات