FATF این هفته در مورد وضعیت ایران تصمیم می‌گیرد

کارگروه اقدام مالی در جلسه این هفته در والنسیا در مورد وضعیت ایران تصمیم‌گیری خواهد کرد.

پایگاه «المانیتور» نوشته است که کارگروه اقدام مالی (FATF) احتمالا در جلسه این هفته خود که در والنسیا اسپانیا برگزار میشود، در مورد وضعیت ایران تصمیمگیری میکند.

این نهاد مالی مستقر در پاریس در زمینه تعیین استانداردهای بانکداری فعال است. بسیاری از نهادها و موسسات مالی بینالمللی برای همکاری با کشورهای مختلف، استانداردهای تعیینشده از سوی این گروه را در نظر میگیرند.

این کارگروه در سالهای گذشته ایران و کره شمالی را در «فهرست سیاه» قرار داده و به نهادهای مالی نسبت به تعامل مالی با این دو کشور هشدار داده است.

اما بعد از اجرایی شدن توافق هستهای، این کارگروه در جولای سال 2016 با صدور بیانیهای اعلام کرد با هدف ترغیب ایران به انجام اصلاحات بانکی، از جمله در زمینه مبارزه با پولشویی، به مدت یک سال تدابیر موسوم به «اقدامات تقابلی» علیه ایران را به حالت تعلیق درمیآورد.

مهلت یک ساله FATF این هفته به پایان میرسد و این کارگروه باید در مورد وضعیت ایران تصمیمگیری کند.

به نوشته پایگاه المانیتور، دیپلماتهای اروپایی میگویند که اروپا خواستار ادامه تعلیق اقدامات تقابلی در ارتباط با ایران است، چراکه اعتقاد دارد حفظ ایران در «منطقه خاکستری» میتواند تهران را به سمت انجام اصلاحات ترغیب کند.

جلسه FATF برای تصمیمگیری در مورد وضعیت ایران، احتمالا روز پنجشنبه یا جمعه برگزار میشود.

المانیتور نوشته است که هرچند ایران خواستار آن است که به طور کامل از فهرست سیاه این کارگروه خارج شود، اما «نهایت چیزی که میتواند به آن امیدوار باشد، ادامه تعلیق [اقدامات تقابلی] است.»

همزمان گروههای مخالف ایران برای جلوگیری از ادامه تمدید تعلیق این اقدامات تقابلی فعال شدهاند.

این هفته، «جو لیبرمن» و «مارک کرک» دو سناتور آمریکایی که دیدگاههایی به شدت ضدایرانی داشته و روابط نزدیکی با گروه موسوم به «متحد علیه ایران هستهای» دارند، در یادداشتی در روزنامه «والاستریت ژورنال»، خواستار بازگشت اقدامات تقابلی علیه ایران شدند.

مشاهده نظرات