یک نماینده مجلس اعلام کرد؛

ایجاد سامانه ثبت حقوق مدیران تا پایان سال

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت تا پایان امسال برای ایجاد سامانه ثبت حقوق مدیران مهلت دارد.

به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، احمد انارکی محمدی با اعلام اینکه دولت تا پایان امسال برای راهاندازی سامانه ثبت حقوق مدیران مهلت دارد، گفت: اطلاعات حقوقها و دریافتیها باید به روز در این سامانه ثبت شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بحث شفافسازی یکی از زمینهها و زیرساختهای اصلی کشور در تمامی بخشها به ویژه حقوق و مزایا است، اما متاسفانه در ایران شفافسازی اطلاعات اقتصادی به خوبی صورت نگرفته و این شفافیت اطلاعاتی باید هرچه سریعتر در بخش بیمه، مالیاتی و حقوقها انجام شود.

انارکی محمدی با بیان اینکه حقوق و مزایای غیرمتعارف به دلیل کمبود نظارت، عدم حسن اجرای صحیح قانون، نبود اطلاعات و فرار قانونی شکل میگیرد، افزود: در برنامه ششم توسعه مجلس سقفی برای حقوق و مزایای کارمندان دولت و شرکتهای دولتی تعریف کرد، اما این مصوبه پس از رفت و برگشتها در شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه خود، در نهایت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد.

وی ادامه داد: نمایندگان در تلاش هستند که سازوکاری برای حقوق و مزایا تعریف کنند تا برای همیشه تکلیف دریافتیهای کارمندان و مدیران مشخص شود و مشکلات حقوق دهندگان و حقوق بگیران رفع شود، که دولت با ارائه لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری میتواند به اصلاح روند دریافتیها و حقوق و مزایا کمک کند.

انارکی محمدی با اشاره به اینکه دولت باید تا پایان سال جاری سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران را برای شفافیت دریافتیهای مدیران راهاندازی کند، یادآور شد: راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، قانون مناسب و نوینی است که سبب شفافسازی پرداختهای مدیران میشود و  راهاندازی این سامانه که دستگاههای نظارتی از میزان حقوق و مزایای مقامات و مدیران کشور آگاهی مییابند ضروری است.

وی با تاکید بر اینکه تمام پرداختهای نقدی، غیرنقدی، پاداش و عیدی مدیران از هر محلی که دریافت میشود، در این سامانه ثبت میشود، افزود: تا پیش از این بسیاری از حسابها پنهان بود، اما با راهاندازی این سامانه اطلاعات حقوقها و دریافتیها باید به روز در سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات ثبت شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دستگاههای نظارتی سامانه ثبت حقوق و مزایا را رصد کرده و از آن بهرهمند میشوند، تصریح کرد: مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی که قوای مستقل از قوه مجریه هستند، ناظر بر دریافتیهای مقامات و مدیران هستند و میتوانند این سامانه را رصد کنند.

مشاهده نظرات