مدیر طرح و برنامه بانک مسکن خبر داد

بخشنامه استفاده از تسهیلات ۱۲۰ میلیونی خرید مسکن بدون سپرده ابلاغ شد

مدیر گروه طرح و برنامه بانک مسکن با اشاره به ابلاغ بخشنامه استفاده از تسهیلات بدون سپرده مسکن گفت: امکان دریافت وام ۱۲۰ میلیون تومانی خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن قبل از مهرماه ۹۴ فراهم شده است.

محمدحسن مرادی با اشاره به ابلاغ بخشنامه استفاده از تسهیلات بدون سپرده مسکن به شعب گفت: این بخشنامه مسیر استفاده از تسهیلات بدون سپرده مسکن را که این روزها با افزایش سقف به 120 میلیون تومان، احتمالا پرمتقاضیتر از گذشته است را سادهتر خواهد کرد و این اقدام بانک در آستانه آغاز فصل پرمعامله مسکن صورت گرفته و میتواند در تحرک بازار مسکن نقش داشته باشد.

وی با اشاره به افزایش 10 میلیون تومانی سقف تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن در هفتههای اخیر، گفت: در حال حاضر که امکان بهرهمندی از تسهیلات 120 میلیون تومان خرید مسکن بدون نیاز به سپردهگذاری و به صورت آنی وجود دارد، طبعا تمایل به استفاده از این تسهیلات افزایش خواهد یافت و در نتیجه نیاز به خرید اوراق در بازار مسکن تابستان که فصل طلایی نقل و انتقالات ملکی است، رو به افزایش خواهد گذاشت. از این رو بانک عامل بخش مسکن با تدبیری که اندیشیده، امکان حضور موثر خریداران در بازار مسکن را فراهم کرده است.

به نقل از بانک مسکن، به دنبال کاهش حجم سپردههای ممتاز نسبت به سال گذشته، بانک مسکن به منظور جلوگیری از کمبود عرضه اوراق مسکن، استفاده از تمام نمادهای تسه قبل از انقضا را برای تمام تسهیلات بدون سپرده ایجاد کرده است.در حال حاضر نمادهای تسه 9310 که دی ماه سال 93 صادر شده و کلیه نمادهای بعد از آن قابل استفاده و مبادله است. هر چند به طور کلی مدت اعتبار اوراق تسه از تاریخ صدور آن که در متن «گواهینامه نقل و انتقال و سپردهگذاری» قید شده، حداکثر دو سال بوده و این مدت با نظر بانک مسکن در شرایط خاص حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است که در مورد نمادهای تسه نیز، اختیار تمدید مهلت توسط بانک استفاده شده است.

شورای پول و اعتبار در مهر 1394 مصوبهای گذراند که به موجب آن سقف تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن از 35 به 60 میلیون تومان افزایش یافت که با احتساب 10 میلیون تومان تسهیلات جعاله قابل پرداخت به خریداران مسکن، پرداخت تسهیلات 70 میلیونی عملا مجاز شد.

همان زمان بانک مرکزی برای خرید اوراق برای تسهیلات جدید یک تبصره به این شرح تعیین کرد که «برخورداری از سقف جدید تسهیلات منوط به تدارک اوراق گواهی حق تقدم صادر شده از تاریخ ابلاغ این مصوبه است. دارندگان اوراق قبلی بانک مسکن ضمن برخورداری از سقف قبلی تسهیلات در صورت تمایل میتوانند به صورت استفاده همزمان (از محل اوراق جدید به میزان ما به التفاوت رقم سقف جدید با سقف قبلی تسهیلات) از سقف جدید تسهیلات بهرهمند شوند». به عبارت ساده تر، طبق این تبصره استفاده از اوراق با نمادهای «تسه 9407» و قبل از آن صرفا برای استفاده از تسهیلات با سقف قدیم یعنی 35 میلیون تومان قابل استفاده شد و متقاضیان تسهیلات بدون سپرده مسکن در صورتی که تمایل داشتند از سقف جدید تسهیلات مسکن برخوردار شوند، ناگزیر باید از اوراق منتشر شده از آبان 1394 به بعد را خریداری کنند. البته به تسهیلات گیرندگان اجازه داد شد از اوراق مهر همان سال و قبل از آن نیز تا سقف 70 فقره برای 35 میلیون تومان از تسهیلات، خریداری و استفاده کنند اما بابت خرید اوراق ما به التفاوت سقف جدید یعنی 25 میلیون تومان باقی مانده، صرفا اوراق جدید خریداری کنند.

این سیاست در آن مقطع زمانی با هدف جلوگیری از ایجاد حباب قیمتی در اوراق موسوم به «تسه» اتخاذ شد. در آن زمان قیمت میانگین هر فقره اوراق تسهیلات مسکن حدود 70 هزار تومان بود و برای برخورداری از حق تقدم استفاده از تسهیلات 60 میلیون تومانی خرید مسکن، قاعدتا باید 120 فقره اوراق به ارزش تقریبی 8 میلیون و 400 هزار تومان خریداری میشد.

بانک مسکن در بخشنامه خود که اخیرا به شعب ابلاغ کرد، مسیر استفاده از تسهیلات بدون سپرده مسکن که این روزها با افزایش سقف آن به 120 میلیون تومان، احتمالا پرمتقاضیتر از گذشته است، را ساده تر کرد. در این بخشنامه که به منظور اجرای مصوبه 11 خرداد ماه بانک مرکزی ابلاغ شده است، ممنوعیت پرداخت تسهیلات مازاد بر 35 میلیون تومان از محل ارائه اوراق تسه صادر شده در نمادهای «تسه 9407» و قبل از آن، لغو شد.

بر این اساس، پرداخت تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به تنهایی و یا توأم با سایر حسابها در تمام حالات انفرادی و زوجین، فارغ از نماد اوراق صادره و صرفا مبتنی بر توجه به معتبر بودن اوراق ارائه شده، با رعایت کلیه شرایط و ضوابط مقرر، امکان پذیر است و دیگر الزامی به ارائه بخشی از اوراق (مازاد بر 35 میلیون تومان) از محل نمادهای «9408 و بعد از آن» نیست.

مشاهده نظرات