یک کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد؛

چشم‌انداز صنایع برتر بازار سرمایه و دلایل بنیادی بازدهی آنها

بانک مرکزی در تصمیمی اعلام کرد هیچ شرکت psp جدیدی مجوز فعالیت نخواهد گرفت. بر همین اساس در حال حاضر بازار این صنعت در اختیار 12 شرکت است و این بازار انحصاری چشم انداز روشنی را برای سهامداران این صنعت ترسیم کرده است.

به گزارش ارانیکو به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بازار سرمایه ایران، تصمیم بانک مرکزی در خصوص واریز درآمد از تراکنشهای پوز به شرکتهای psp، سودآوری این شرکتها را متحول کرد. در کنار این عامل بهطورکلی آی تی، صنعت رو به رشدی است و این دلایل در کنار هم باعث افزایش چشمگیر سودآوری صنعت شد.

مهدی محمودی، مدیر صندوقهای سرمایهگذاری تأمین سرمایه لوتوس پارسیان در خصوص صنایع پربازده بازار با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی صنایع کوچک بیشتر موردتوجه سرمایهگذاران قرار میگیرند گفت: به همین دلیل در بررسی بازدهی صنایع بازار به صنایع کوچکی مثل قند و شکر برخورد میکنیم.

محمودی با اشاره به اینکه صنعت آی تی و خدمات انفورماتیک نیز در گروه صنایع برتر بازار در سال جاری قرار دارند، افزود: صنعت آی تی صنعت بزرگی است که برای بازدهی بالای آن دلایل متعدد و البته بنیادی وجود دارد. وی با اشاره به افزایش نرخ کارمزد تراکنشها افزود: از بهمن سال گذشته بانک مرکزی مقرر کرد به ازای هر تراکنش از دستگاههای پوز به شرکتهای psp درآمد مشخصی واریز شود.

محمودی با تأکید بر اینکه این تصمیم بانک مرکزی سودآوری شرکتهای psp را متحول کرد، افزود: در کنار این عامل بهطورکلی آی تی صنعت رو به رشدی است و این دلایل در کنار هم باعث افزایش چشمگیر سودآوری صنعت شد.

مدیر صندوقهای سرمایهگذاری تأمین سرمایه لوتوس پارسیان با اشاره به اینکه انحصار در این صنعت نیز  چشمانداز آن را مثبتتر کرد، افزود: بانک مرکزی در تصمیمی اعلام کرد هیچ شرکت psp جدیدی مجوز فعالیت نخواهد گرفت. بر همین اساس در حال حاضر بازار این صنعت در اختیار 12 شرکت است و این بازار انحصاری چشمانداز روشنی را برای سهامداران این صنعت ترسیم کرده است.

این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه بازار این گروه سالیانه 20 تا 30 درصد بزرگتر میشود، گفت: این رشد بازار در بین 12 شرکت حاضر تقسیم میشود و هیچ شرکت تازهای به این گروه اضافه نمیشود.

وی در ادامه به شرکتهای گروه خدمات انفورماتیک اشاره کرد و اظهار داشت: شرکتهای این گروه متولی تراکنشهای شتابی هستند و بر اساس تعداد تراکنشها درآمد کسب میکنند. محمودی بازار گروه خدمات انفورماتیک را نیز رو به رشد دانست و افزود: در چند سال اخیر این گروه رشد خوبی داشته که مهمترین دلیل رشد این صنعت چشمانداز روشن سودآوری است.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، در بورسهای بزرگ دنیا نیز صنعت آی تی و خدمات انفورماتیک سهم بزرگی از بازار را در اختیار دارند و از شرایط سودآوری خوبی برخوردارند. وی در ادامه به صنعت قند و شکر اشاره کرد و گفت: قند و شکر صنعت کوچک با سرمایه پایین است به همین دلیل روند تغییر قیمتی سهام در این گروه شدیدتر از صنایع بزرگ است.

محمودی با اشاره به اینکه نوسانهای قیمتی در سهام کوچک بیشتر است، افزود: بر همین اساس معمولاً سرمایهگذاران پر ریسک اقدام به خرید سهام کوچک میکنند.

وی درباره دلیل بنیادی رشد صنعت قند و شکر به چشمانداز افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ ارز در برخی تحلیلهای این صنایع لحاظ میشود. به گفته محمودی با توجه به رشد بالای نقدینگی در دو سال اخیر و سکون نرخ دلار، احتمال تغییر نرخ ارز وجود دارد که افزایش نرخ ارز در این صنعت تأثیرگذار است.

وی با اشاره به گروه لاستیک و تایر ادامه داد: این گروه نیز در زمره صنایع پربازده بازار این روزها قرار دارد. نرخ مواد اولیه تایر در این مدت کاهش چشمگیری داشته و تقریباً نصف شده است و با توجه به چشمانداز رشد ارز، این گروه نیز میتواند در میان صنایع برتر بازار قرار بگیرد.

مشاهده نظرات