تولید محصولات کشاورزی با رعایت استانداردهای جهانی در اصفهان

نظام تولید روش‌های مناسب کشاورزی (Good Agricultural Practices) به عنوان یک استاندارد بین‌المللی جدید برای محصولات کشاورزی بصورت پایلوت در تولید پیاز در شهرستان‌های فریدن و فلاورجان در حال اجراست.

نظام عملیات مناسب کشاورزی به کلیه فعالیت های مرتبط با مدیریت تولید محصولات کشاورزی در مراحل کاشت، داشت، برداشت، جدا سازی، بسته بندی، نگهداری و حمل و نقل گفته میشود که با در نظر گرفتن همه جوانب اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و به منظور کاهش آلاینده های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی است.

این روش با اهداف تولید محصول با عملیات خوب کشاورزی برای اطمینان مصرف کننده، سلامت ایمنی و رفاه انسان و دام، حفظ اکوسیستم طبیعی و کمک به تولید پایدار و اصلاح کاربردهای بی رویه نهادههای شیمیایی که اخیرا موجب نگرانیهای زیادی در بخش کشاورزی، محیط زیست و حفاظت از منابع شده در بخش کشاورزی اجرا میشود.

دفتر محیط زیست و سلامت غذای سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اقدام به طراحی GAP پیاز در طول بیش از یک سال نمود و از بهمن ماه سال گذشته، با انجام کشت در پایلوتهای اجرایی استان در 2 شهرستان فلاورجان و فریدن، مراحل اجرایی این آییننامه در استان کلید خورد تا نواقص و مشکلات احتمالی شناسایی شود.

در همین ارتباط مسئول محیط زیست و سلامت غذای سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در حاشیه بازدید مشاور رئیس سازمان و سایر کارشناسان و متخصصان سازمان جهاد کشاورزی از مزرعه GAP پیاز شهرستان فلاورجان، گفت: GAP یک نظام پایدار برای تولید محصول سالم در دنیا ست.

حمیدرضا رحمانی افزود: در واقع استانداردهای گپ تولید محصول سالمی را در پی دارد که باقیمانده سم و کود آن در حد مجاز باشد که از فرآیندهای قبل از کشت تا زمان مصرف نهایی را دنبال کند. وی اضافه کرد: در این فرآیند، استفاده از سم محدود شده و باقیمانده سم وجود ندارد زیرا مصرف سم به طور دقیق کنترل و از سموم کم خطر استفاده میشود.

رحمانی ادامه داد: انتظار میرود باقیمانده سم در پیاز تولیدی GAP وجود نداشته و باقیمانده نیترات نیز زیر حد مجاز باشد زیرا کودهای نیتروژنه مدیریت شده و به صورت بسیار محدود مورد مصرف قرار میگیرند. وی در باره کشت براساس استانداردهای گپ در دو شهرستان اصفهان گفت: حدود هزار متر مربع از این دو منطقه به اجرای دستورالعمل GAP ( کشت تجربی) و همین مقدار زمین نیز به کشت شاهد اختصاص داده شده است.

رحمانی افزود: در بخش شاهد کشت محصول با همان روش کشاورز به صورت سنتی انجام میگیرد اما در بخش GAP یا کشت تجربی، کشت محصول زیر نظر متخصصان و کارشناسان به صورت علمی انجام شده و میزان استفاده از کود و سم نیز به طور دقیق کنترل میشود. وی اضافه کرد: در این کشت تجربی، تمام مشکلات و نواقص دستورالعمل اجرایی را شناسایی میشود، بعد از آن اصلاحات احتمالی انجام شده و در نهایت GAP اجرایی نهایی تهیه و برای اجرا در اختیار تمام کشور قرار میگیرد.

مسئول محیط زیست و سلامت غذای سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اعلام کرد: دفتر محیط زیست و سلامت غذا سازمان، اجرای GAP برای محصولاتی مانند سیب زمینی، فلفل دلمه و گوجه فرنگی را نیز در فاز دوم در دستور کار دارد. وی گفت: تاکنون 33 مورد GAP در سطح کشور تدوین شده اما وارد فاز اجرایی نشده بلکه فقط ترجمه سایرGAP ها در سطح دنیا هستند. رحمانی افزود: بنابراین برای تولید محصول سالم در کشور پس از تهیه GAP ها، این آییننامهها به مرحله اجرا در میآیند تا نواقص شناسایی شده و رفع شوند سپس در سطح کشور اجرا شوند.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات

نگاهی به تولید و واردات چای در سال های اخیر

غذایی و کشاورزی

سطح زیرکشت برنج به ۷۰۰ هزارهکتار می‌رسد

غذایی و کشاورزی

صادرات مرغ به ۴ هزار تن رسید

غذایی و کشاورزی

رکوردشکنی تاریخی در بازار فلز سرخ

فلزات و معادن