جذب ۳۰ میلیارد دلار سرمایه ‌خارجی در‌ بخش معدن

جذب 30 میلیارد دلارسرمایه خارجی برای توسعه بخش معدن در حالی از سوی متولی این بخش پیش بینی شده است که در تازه‌ترین خبرها رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، جذب این مقدار سرمایه را در چشم‌انداز 1404 دست‌یافتنی می‌داند.

مهدی کرباسیان ضمن اشاره به خبرهایی که از سوی وزیر اقتصاد درباره کشورهای کره، ژاپن و کشورهای اروپایی در جذب سرمایه خارجی مطرح شده است، گفت: ایران یک کشور ایدهآل برای سرمایهگذاری در بخش معدن است و به دلیل اینکه کشورهای معدنی زیادی در دنیا وجود ندارند، سرمایهگذاران راغب به ورود به این حوزه هستند. وی همچنین به رقم هدفگذاری شده در چشمانداز ۲۰ ساله برنامه توسعه کشور برای بخش معدن اشاره کرد و افزود: رقم بهدست آمده از سرمایه مورد نیاز توسعه بخش معدن همان ۳۰ میلیارد دلار بوده که پیشبینی میشود ظرف این مدت بتوان این بودجه را جذب کرد.

رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در ادامه اظهار کرد: رقم اعلام شده صرفا پیشنهاد ایمیدرو به دولت است که چگونگی تحقق آن بستگی به نظر سیاستگذاران کلان دارد، فقط باید این موضوع را در نظر داشت که هر چقدر این بودجه کاهش یابد، از اهداف ۱۴۰۴ فاصله میگیریم. کرباسیان همچنین با اشاره به عزم دولت برای ترمیم و بهبود روابط خارجی در اقتصاد ایران و جذب سرمایه عنوان کرد: تعامل با دنیا از جمله برنامههای اصلی و سیاستهای دولت بوده که برجام نیز نشاندهنده این سیاست است و باید گفت که جذب سرمایهگذاری خارجی نیز بعد از تعامل با دنیا حاصل میشود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به فضای تعاملی مناسب که در دوران پسابرجام ایجاد شد، گفت: یکی از اقدامات مناسبی که در پسابرجام از سوی دولت صورت گرفت، حل مشکلاتی بود که با صندوقهای ضمانت صادرات در تمام دنیا وجود داشت. وی ادامه داد: در حال حاضر ایران فعالیتهای بیمهای خود را با کشورهای فرانسه، کره، ژاپن، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی از سر گرفته است.

مشاهده نظرات