سفر ظریف به فرانسه

وزیر امور خارجه کشورمان امروز (پنج‌شنبه) به پاریس سفر می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اعلام کرد: وزیر امور خارجه کشورمان در روز پنجشنبه برای دیدار و گفتوگو با مقامات فرانسه به پاریس سفر میکند.

گفتوگو در خصوص مهمترین مسائل دو جانبه، منطقهای و بینالمللی از جمله برنامههای ظریف در پاریس است.

محمدجواد ظریف در حال حاضر در ایتالیا به سر میبرد و در رم با وزیر امور خارجه، نخست وزیر و رییس مجلس این کشور دیدار و گفتوگو کرد.

این دیپلمات ارشد کشورمان پیش از سفر به ایتالیا به برلین سفر و با تعدادی از مقامات آلمان از جمله وزرای خارجه و اقتصاد و همچنین رییسجمهور این کشور مذاکره کرد.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات