ضرر خریداران حواله 2008

طی هفته جاری محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت آب پاکی را روی دست خریداران حواله 2008 ریخت و اعلام کرد «هر کس حواله 2008 خریده سرش کلاه رفته است».

هر چند خرید و فروش حواله خودروهای جدید سالهاست که به امری متداول میان دلالان تبدیل شده اما بعد از گستردگی اعتراضات و ورود مجلس به فروش حواله ساندرو با قیمت بالا به نظر میرسید که خودروسازان در باب فروش خودروهای جدید جانب احتیاط را رعایت کنند و به گونهای برنامهریزی کنند که دست دلالان از خرید این خودروها کوتاه شود. با این حال اما با وجود برنامهریزی برای فروش اولین خودرو پساتحریمی باز هم دلالان دست بهکار شدند و بسیاری از سایتهای فروش خودرو هم اکنون مملو از فروش حوالههایی شده که مشتریان از دریافت آن محروم بودند. اما با نگاهی به سایتهای مذکور میتوان به سادگی دریافت که دلالان هم با وجود عدم قطعیت در قیمت 2008 نتوانستهاند به سود مورد نظر خود برسند. در همین حال حواله 2008هایی که تحویل آنها تا پایان سال جاری بوده با قیمت بالاتر به فروش رفته اما 2008هایی که تحویل آنها به سال آینده موکول شده با قیمت پایینتری برای فروش در سایتها گذاشته شدهاند.

با این حال اما به نظر میرسد که خرید و فروش حوالهها چندان رونقی ندارد و پیشبینی که دلالان از دریافت این خودرو داشتند به نوعی محقق نشده است. بر این اساس پس از پیشفروش این خودروی پسابرجامی ایران خودرو با پیشبینی دلالانی در فروش حواله این خودرو در اطلاعیهای اعلام کرد که امتیاز ثبت نام در طرح پیش فروش خودرو پژو2008 به هیچ عنوان قابل خرید و فروش نیست و در صورت انتقال حوالهها زمینه بروز مشکلاتی فراهم خواهد شد. شرکت ایران خودرو همچنین با تاکید بر اینکه عدهای از افراد که موفق به ثبت نام در این طرح شدهاند، امتیاز خود را در معرض فروش در قبال دریافت مبلغی بیشتر از وجه پرداختی قرار دادهاند بر این نکته تاکید کرده که به هیچ عنوان امکان خرید و فروش حواله وجود ندارد و از سوی ایرانخودرو نیز به هیچ وجه تایید نمیشود.

بر پایه این گزارش، ایرانخودرو پیش از این نیز بارها تاکید کرده بود که امکان صلح امتیاز درخصوص پژو 2008 وجود ندارد، به این معنی که متقاضیان ثبت نام در پیشفروش پژو 2008 نمیتوانند امتیاز و حواله خود را به شخص دیگری واگذار کنند با وجود تمام هشدارهای این شرکت اما پس از عرضه محصول جدید ایران خودرو در برخی وبسایتها و اپلیکیشنهای خرید و فروش مشاهده شد که بعضی خریداران حواله ثبتنامی خود را در معرض فروش قرار دادهاند. با توجه به اینکه امکان صلح در این طرح وجود ندارد، فروشندگان شیوه وکالتنامهای را برای این انتقال در نظر گرفتهاند؛ حال آنکه این وکالت نامه حتی در صورت ثبت قانونی و محضری نیز بدون دخالت، اطلاع و تایید ایرانخودرو بهعنوان طرف اصلی قرارداد فروش محصول تنظیم میشود و ایرانخودرو هیچگونه مسوولیتی در قبال تحویل خودرو به فرد خریدار ندارد. بر این اساس محصولات عرضه شده در زمان مقرر فقط و فقط به شخصی تحویل داده میشود که مشخصاتش در سایت فروش ایرانخودرو درج شده است.

با توجه به اینکه در طرح پیشفروش پژو 2008 سود انصراف نیز پیشبینی شده، صاحب حواله میتواند پیش از رسیدن موعد تحویل خودرو به ایرانخودرو مراجعه کرده و با ارائه اسناد و مدارک شخصی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کرده و اصل پول واریزی و سود حاصل از آن را دریافت کند. این فرآیند میتواند بدون کوچکترین اطلاع فرد خریدار حواله صورت گیرد و در عمل، زمینه کلاهبرداری را فراهم سازد. از این رو و با توجه به شرایط اعلام شده، گروه صنعتی ایرانخودرو به صراحت اعلام میکند که حواله و امتیازهای عرضه شده در طرح پیش فروش محصول پژو 2008 به هیچ عنوان قابل خرید و فروش نیستند. طبق همین دلایل وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نشست خبری هفته جاری خود نیز عنوان کرده هر کس حواله 2008 خریده به نوعی سرش کلاه رفته است.

بنابراین در حالی هم اکنون حواله فروش 2008 داغ شده که به نظر میرسد با اطلاعیه شرکت ایران خودرو عواقب مشکلات احتمالی روشن و گرفتاری آن تنها برای مشتریان خواهد بود. بنابراین هرچند طبق تصمیم ایرانخودرو، امکان صلح در پیشفروش پژو 2008 وجود ندارد، با این حال دلالها و واسطهها از حربه اعطای وکالت بلاعزل بابت فروش حواله این محصول استفاده میکنند. بر این اساس، واسطهها در قبال واگذاری حواله پژو 2008، وکالت بلاعزل به خریداران میدهند تا از این راه ضمن فروش حواله خود، چند میلیون تومان سود به جیب بزنند. در واقع ازآنجاکه امکان صلح در پیشفروش پژو 2008 وجود ندارد، واسطهها وکالت بلاعزل به خریداران میدهند تا پس از تحویل خودرو، آنها (خریداران حواله) با مراجعه به مراکز نقلوانتقال خودروها، سند این محصول را به نام خود کنند. بهعبارت بهتر، ایرانخودرو پژو 2008ها را تنها به ثبتنامکنندگان اولیه این محصول تحویل میدهد؛ بنابراین خریداران حواله پژو 2008 حتی با داشتن وکالت بلاعزل از مالکان اصلی نیز نمیتوانند آن را تحویل بگیرند.

با این شرایط، عواقب دردسرهای احتمالی خرید حواله پژو 2008 برعهده خریداران حواله این محصول بوده و ایرانخودرو هیچ مسوولیتی را در این مورد متوجه خود نمیداند. هرچه هست، در حال حاضر بازار خرید و فروش حوالههای پژو 2008 حسابی داغ شده و خیلیها به هوای خرید این محصول جدید، از سر ناچاری به سراغ دلالها و واسطهها رفتهاند. با تمام این تفاسیر اما برخی از کارشناسان عنوان میکنند که بسیاری از مشتریانی که پیش از این در صدد خرید این خودرو بودند به دلیل عدم اعلام قیمت قطعی آن از خرید صرفنظر کردند این در شرایطی است که این امکان برای دلالان خودرو فراهم شد تا به خرید حواله این خودرو فرانسوی بپردازند. با این حال مشتریانی هم بودند که اقدام به خرید حواله خودرو مذکور از دلالان کردند که این امر نیز بهطور حتم مشکلاتی را برای آنها ایجاد خواهد کرد.

برچسب ها:
مشاهده نظرات