خرید توافقی شیر خام، ناجی دامداران شد

خرید توافقی تنها ابزار حمایتی از دامداران است که انتظار می‌رود تا مادامی که دامداران با مازاد روبرو هستند، این امر ادامه یابد.

چند سالی است که هزینههای سرسام آور تولید امان دامداران را بریده و سبب شکایت آنها از شرایط موجود شده است. براین اساس با وجود بیمهریهای فراوان کارخانههای لبنی مبنی بر تن ندادن به اجرای مصوب شیر خام، خرید توافقی تنها ابزار حمایتی از دامداران است که انتظار میرود تا مادامی که دامداران با مازاد روبرو هستند، این امر ادامه یابد. حال برای اطلاع از آخرین وضعیت مطالبات دامداران و میزان خرید به سراغ مسئولان مربوطه میرویم:

حسین صفایی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: براساس مصوبه هیات وزیران سال گذشته یک بسته سیاستی برای حمایت از شیر خام تصویب شد. وی افزود: پرداخت مشوق صادراتی  300 تومانی به ازای هر کیلو شیر خام، تداوم خرید توافقی شیر خام عرضه شده از سوی دامداران صورت مازاد تولید و قراردادن پنیر در سبد رفاهی خانوار از جمله بستههای حمایتی دولت به شمار میرود. صفایی با اشاره به آخرین وضعیت خرید توافقی شیرخام از دامداران، اظهار داشت: در شرایط کنونی، روزانه 800 تن شیر خام مازاد بر مصرف از 8 استان کشور خریداری میشود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص وضعیت مطالبات دامداران، بیان کرد: در برخی استانها مطالبات دامداران ناشی از خرید توافقی در یک دوره 45 روزه تصفیه شده و یا با مشارکت بخش خصوصی به صورت  نقدی پرداخت میشود. مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با اشاره به پرداخت 70 درصدی مطالبات دامداران، تصریح کرد: در حال حاضر 30 درصد مطالبات دامداران را بدهکار هستیم که این امر ثابت نیست، چراکه خرید به طور مداوم از دامداران در حال انجام است.

صادرات شیر خشک افزایش یافت

احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: به طور متوسط روزانه هزارتن شیر خام مازاد بر مصرف داخلی از دامداران خریداری میشود. به گفته وی طرح خرید توافقی تا مادامی که با مازاد شیرخام روبرو هستیم، استمرار مییابد. مقدسی با اشاره به تأثیر پرداخت مشوق صادراتی بر بهبود بازار صادراتی افزود: پرداخت دو مرحله از مشوقهای صادراتی خروج 6 هزارتن شیر خشک مانده در انبارهای کارخانههای لبنی را به همراه داشت که در صورت تخصیص مابقی آن، صادرات رونق مییابد.

به گفته وی خرید توافقی شیر خام از قطبهای اصلی تولید نظیر تهران، البرز، قزوین، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و مرکزی در حال انجام است. رئیس انجمن صنفی گاوداران از پرداخت 70 درصد مطالبات دامداران خبر داد و گفت: در صورت تخصیص 50 میلیارد تومان مشوق صادراتی مربوط به خرید توافقی شیرخام از سوی سازمان برنامه و بودجه مابقی مطالبات نیز به سرعت پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه میانگین نرخ هر کیلو شیرخام از دامداران در این طرح هزار و 270 تومان است، تصریح کرد: کارخانهها نرخ خرید شیر خام از دامداران را از هزار و 250 به هزار و 200 تومان تقلیل دادند که انتظار میرود با دریافت مشوق صادراتی به تهعدات خود مبنی بر افزایش 50 تومانی هر کیلو شیر خام اقدام نمایند.

مشاهده نظرات