آغاز پرداخت سپرده‌های تا سقف 100 میلیون تومان موسسه ثامن‌الحجج توسط بانک پارسیان

پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران موسسه ثامن الحجج توسط بانک پارسیان آغاز شده است.

پرداخت سپردههای سپردهگذاران موسسه ثامن الحجج تا سقف 100 میلیون تومان توسط بانک پارسیان آغاز شده است.

گفتنی است مبالغ تعهدی سپردهگذاران موسسه ثامن الحجج تا سقف 100 میلیون تومان، طبق تعهدنامه، بر اساس تاریخ سر رسید پرداخت میشود.

منبع: ایلنا
مشاهده نظرات