رقابت شل و توتال بر سر تصاحب اَبَر میدان نفتی ایران

شرکت‌های انگلیسی و فرانسوی، شل و توتال بر سر تصاحب اَبَر میدان نفتی آزادگان وارد صحنه رقابت شده یادداشت تفاهم‌نامه امضا کردند.

میدان نفتی آزادگان یکی از بزرگترین میدانهای نفتی ایران است که در سال 1376 کشف شده است. این میدان در محدودهای به وسعت 20 در 75 کیلومتر، در صد کیلومتری غرب اهواز در منطقه دشت آزادگان واقع شده و اکنون 22 شرکت ایرانی و خارجی در قالب الگوی قراردادهای جدید نفتی (IPC) بر سر تصاحب توسعه فاز دوم آن با یکدیگر رقابت میکنند.

نورالدین شهنازیزاده مدیر عامل شرکت متن(ملی مهندسی توسعه نفت) در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی در این باره اظهار داشت: 59 شرکت برای مناقصه میدان نفتی آزادگان اعلام آمادگی کرده بودند که پس از بررسی علل تمایل آنها تعدادشان به 22 شرکت تقلیل یافت. همچنین بستههای مورد نیاز جهت پیوست مدارک مناقصه نیز تقریباً آماده و در اختیار شرکتها قرار گرفته که در حال تکمیل است.

وی ادامه داد: امیدواریم با اقدامات هر چه سریعتر شاهد دریافت پیشنهادات فنی و بازرگانی شرکتهای حاضر در مناقصه باشیم  و کنسرسیوم توانمندی از لحاظ فنی و مالی جهت توسعه این میدان بزرگ، تشکیل دهیم.

مدیرعامل شرکت متن گفت: برای توسه این میدان با شرکتهایی چون شل از انگلیس، توتال از فرانسه، پتروناس از مالزی، پرشیا و تنکو از ایران و اینپکس از ژاپن و یک شرکت روسی از جمله مهمترین شرکتهای پیشنهاد دهنده برای حضور در مناقصه میدان فوق هستند که مراحل تهیه گزارشات خود در این زمینه را طرح میکنند.

شهنازیزاده درباره قراردادهای جدید نفتی گفت: قراردادهای جدید نفتی(IPC) قراردادهای دراز مدت 20 ساله بوده و از آخرین فناوری و تکنولو‍ژیها در جهت ضریب افزایش برداشت در حد استاندارهای بینالمللی (   IOR،EUR  ) تلمبههای درون چاهی، روشهای مختلف افزایش راندمان ، نگهداشت طولانی مدت و کارایی دراز مدت پلاتوی تولید چاهها را در خود گنجانده است. امیدواریم در قالب قراردادهای مهمی که منعقد خواهد شد، بتوانیم در جهت حفظ منافع ملی کمک رسان باشیم.

مشاهده نظرات