مصوبه ۵ بندی درباره باغ موزه جواهرات‌ ملی و خزائن بانک‌مرکزی

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به شهردار تهران و رییس‌کل بانک‌مرکزی، مصوبه شورا درباره باغ موزه جواهرات ملی و خزائن بانک‌ مرکزی را ابلاغ کرد.

در نامه دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، بر ضرورت حفظ یکپارچگی اراضی عباسآباد، تثبیت بارگذاری باغ موزه خزائن و جواهرات و همچنین تکلیف شهرداری تهران نسبت به انتقال و جانمایی پایانه اتوبوس موجود نیز تاکید شده است.

در نامه پیروز حناچی؛ دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شهردار تهران و رییس کل بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران، آمده است: شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۶.۳.۲۲ نظر به رونوشت شماره ۱۳۹۲۶۶ مورخ ۹۵.۱۱.۱۰ معاون  هماهنگی و نظارت معاون اول رییسجمهوری مبنی بر بررسی مجدد و اصلاح بند ۵ مصوبه مورخ ۹۵.۷.۱۹ شورای عالی و از طرفی گزارش دبیر محترم شورای عالی مبنی بر برگزاری جلسه با رییس کل بانک مرکزی پیرامون حل مشکل بانکمرکزی (مورخ۹۶.۲.۲۷) و همچنین بازدید از موزه جواهرات ملی و خزائن بانک مرکزی و اعلام وضعیت نامناسب این موزه در وضع موجود و ضرورت تسریع در ساماندهی فعالیتهای موزه در فضای جدید و اهمیت حفاظت از خزائن به عنوان سرمایه و پشتوانه ملی پول کشور، مقرر کرد:

۱. وضع موجود بارگذاری باغ موزه خزائن و جواهرات، تثبیت و اختلاف مربوط به عرصه (مذکور در بند ۵ مصوبه مورخ ۹۵.۷.۱۹ شورایعالی) به عنوان حرائم پشتیبان سبز موزه با پیشبینی اصول پدافند غیرعامل منظور میشود.

۲. به جهت اهمیت حمل و نقل عمومی و ارتباط آن با موقعیت ایستگاه مترو حقانی، شهرداری تهران مکلف است نسبت به انتقال و جانمایی پایانه اتوبوس موجود اقدام کنند.

۳. لازم است مرز غربی همجواری سایت باغ موزه خزائن و جواهرات ملی با سایت مجتمع ایستگاهی حقانی مبتنی بر طرح ویژه مصوب، با همکاری متقابل مالک مجتمع ایستگاهی حقانی و بانک مرکزی توسط مشاور متخصص طراحی و اجرا شود.

۴. به جهت ضرورت حفظ یکپارچگی اراضی عباس آباد طبق چشم انداز مصوب و از طرفی تامین امنیت ساختمان (طبق نامه شماره ۹۵۲۹ / ۱ / ۲ / ۴ / ح / ش شورایعالی امنیتملی بر قرارگیری این بنا در رده حفاظتی حساس) ضروری است پیشنهادات مربوط به بندهای ۱، ۳ و نحوه دیوارکشی ظرف مدت یک ماه توسط بانکمرکزی با استفاده از مشاور ذیصلاح متخصص طراحی و پدافند غیرعامل موردتایید دبیرخانه شورایعالی تهیه و به دبیرخانه ارایه شود.

۵. فعالیتهای باغ موزه و موزه خزائن در چارچوب طرح مصوب و تاکیدات مصوبه مورخ ۸۹.۱۰.۲۰ صرفا فرهنگی، هنری، خدمات پشتیبان فرهنگی، باغ موزه، فعالیتهای پژوهشی و آموزشی بوده و استقرار بخشهای اداری بانک و عملکردهای اداری به جهت مغایرت با چشمانداز اراضی عباسآباد، ممنوع است.

منبع: ایبنا
برچسب ها: بانک‌مرکزی
مشاهده نظرات