وزارت کشاورزی آمریکا افزایش تجارت با ایران را ترویج می‌دهد

وزارت کشاورزی آمریکا به تازگی گزارشی را منتشر کرده که با وجود سیاست‌های خصمانه کاخ سفید علیه ایران، تجارت روزافزون با جمهوری اسلامی را ترویج می‌کند.

وزارت کشاوری آمریکا در حال ترویج تجارتی روزافزون با ایران است و این اقدام با وجود مخالفت آشکار کاخ سفید در دوره ریاستجمهوری «دونالد ترامپ» با این اقدام صورت میگیرد.

بنا بر گزارش «فری بیکن»، منابع متعددی با اعلام این خبر، این رفتار وزارت کشاورزی آمریکا را در ادامه تلاشهای درازمدت دولت سابق آمریکا برای پیشبرد تجارت بینالمللی با جمهوری اسلامی ایران توصیف کردهاند.

فری بیکن در ادامه نوشت، گزارشی که وزارت کشاورزی آمریکا در ماه جولای منتشر کرده از تلاشهای دولت اوباما مبنی بر باز کردن راه تجارت با ایران به دنبال توافق هستهای (برجام) که برخی از تحریمها علیه جمهوری اسلامی را لغو کرد، تقدیر کرده است.

این گزارش در تناقض با سیاستهای کاخ سفید در قبال ایران است که رویکردی به شدت سختگیرانه را علیه روابط رو به افزایش با ایران در دولت ترامپ در پیش گرفته است.

برخی از کارشناسان منطقهای و افرادی در داخل دولت ترامپ، این گزارش را محصول تلاشهای دولت سابق آمریکا برای پیشبرد تبلیغات مثبت در خصوص ایران به منظور افزایش حمایت از توافق هستهای عنوان کردهاند.

این منابع گزارش اخیر را نشانهای توصیف کردند مبنی بر اینکه نهادهای دولت ترامپ از جمله وزارت کشاورزی و وزارت خارجه آمریکا اقداماتی را در تناقض با سیاستهای رسمی کاخ سفید در قبال ایران در پیش گرفتهاند.

گزارش اخیر وزارت کشاورزی آمریکا از چشمانداز جدید برای تجارت میان آمریکا و ایران پس از اجرای برجام، به عنوان «احتمال فرصتهای جدید برای تولیدکنندگان آمریکایی در درازمدت» یاد میکند.

این گزارش همچنین از توافق هستهای به عنوان فرصتی برای کمک به ایران در زمینه تعامل با بازارهای بینالمللی شامل بازارهای آمریکا به منظور فروش محصولاتی نظیر پسته و خاویار نام میبرد.

در این گزارش آمده است: «لغو تحریمهای وارداتی آمریکا علیه محصولات کشاورزی ایران از جمله پسته و خاویار، نشان دهنده بازاری جدید برای محصولات ارزشمند صادراتی ایران است... لغو برخی تحریمهای ثانویه خاص آمریکا علیه اشخاص و شرکتهای خارجی که به دنبال تجارت با ایران هستند به ویژه در زمینه مالی، بانکداری، بمه و بخشهای انرژی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است».

این گزارش میافزاید: «این تغییر مهم به ایران اجازه میدهد تا سرمایه خارجی را جذب کرده و خود را با فناوریهای جدید وفق دهد، تمام آنچه که برای بخش تولید محصولات کشاورزی و مصرف این محصولات در ایران ضروری است».

مطالب مرتبط
لزوم توجه به محصولات رقابتی در حوزه کشاورزی
مشاهده نظرات