حجتی:

واگذاری فعالیت‌های کشاورزی به بخش خصوصی سرعت می‌گیرد

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه واگذاری فعالیت‌های کشاورزی به بخش خصوصی سرعت می‌گیرد، گفت: برای استفاده بیشتر از ظرفیت ارقام زراعی تولید شده باید از بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین کارآفرینان بهره مناسب را برد.

محمود حجتی روز سه شنبه در دومین جشنواره معرفی ارقام زراعی و باغی که در موسسه تحقیقاتی تهیه و اصلاح نهال و بذر کشور واقع در کرج برگزار شد، معرفی 28 رقم بذر که امروز صورت گرفت ناشی از تلاش بخش دولتی و خصوصی است و این در حالی است که در بخش دولتی باید هدایتگر فعالیت ها باشیم.

وزیر جهاد کشاورزی گفت که شعار ما در بحث اقتصاد مقاومتی و بحث های مدیریتی به خصوص در بخش کشاورزی، افزایش بهره وری بوده و برای دسترسی به این گنج بی پایان بدون شناخت نسبت به ظرفیت های بی پایان بذر محال است.

حجتی خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم بهرهوری مناسب را از ظرفیتهای موجود در کشور داشته باشیم، باید از لاک خودمان بیرون بیاییم و از تجریبات دیگر کشورها استفاده کنیم. وی افزود: بذور همچون گنجهای نهفتهای هستند که خداوند در قالب ارقام مختلف در اختیار ما قرار داده است.

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: باید شکرگزار خدا باشیم که این همه نعمت را از وجوه مختلف در اختیار ما میگذارد ولی از کنار آن بدون آنکه ببینیم میگذریم. وی با تاکید بر اینکه همه چیز را در درون بخش دولتی نمیتوانیم تمام کنیم و باید از بخش خصوصی بهره ببریم و از سرمایه آنها استفاده کنیم، گفت: موسسات تحقیقاتی باید مسئولیت روغنکاری و به هم چفت و بست کردن این زنجیره را به عهده گیرند و با نگاههای دیروز هم نیاز کشور را تامین و هم رقابت کنیم.

وی بیان داشت: سرمایهگذاریهای بزرگی در بخش کشاورزی در دنیا انجام میشود و محصولاتشان با هم رقابت میکند، مثل بحث سبزی و صیفی که در دنیا رقابت زیاد است و آخرین دستاوردها را باید استفاده کرد که به خاطر محدودیت آب، زیست محیطی و افزایش تقاضا است که باید از این ظرفیت استفاده کنیم. وی افزود: ما موظف هستیم مشکلات را برطرف کنیم، اما باید باور کنیم امکانات، ظرفیتها و قابلیتهای زیادی در اختیار ما است که به صورت بهره ور از آن استفاده نمیکنیم.

حجتی خاطرنشان کرد: در داخل دولت نیز موسسات و نیروی انسانی عظیمی در اختیار ما است؛ سرمایههای انسانی و مالی که میتوانیم آنها را در اختیار بگیریم.

منبع: ایرنا
مطالب مرتبط
لزوم توجه به محصولات رقابتی در حوزه کشاورزی
مشاهده نظرات

صعود دوباره سنگ آهن در بازارهای جهانی

فلزات و معادن

گرانترین میوه‌های فصل

غذایی و کشاورزی