کارت‌های کالای ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی/ ایده پرداخت اقساط خرید با یارانه

وزیر تعاون با تاکید بر اینکه اجرای طرح کالا کارت می‌تواند موجبات تحریک تقاضا و رونق بازار را به همراه داشته باشد، گفت: بر اساس حقوق افراد میزان اعتبار این کارت رقمی بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان تعیین خواهد شد.

علی ربیعی در پاسخ به این سئوال که اختصاص یارانه خانوار برای پرداخت اقساط کارت خرید کالا را چگونه ارزیابی میکند، اظهار کرد:این روش از پیشنهادات خود ما بود که کالا کارت را به نوعی تضمین حقوق در نظر بگیریم. بر این اساس اکنون کالا کارت تضمین حقوق است تا حقوق بگیران صندوقهای بازنشستگی بتوانند با دریافت این کارت بر اساس حداقل حقوقی که دارند رقمی بین ۵ تا ۱۰ میلیون ریال را کارت کالا دریافت کنند.

وی ادامه داد: تضمین پرداخت این کارتها نیز بر عهده ما خواهد بود و به طور مداوم خدماتی که با این کارتها قابلیت ارائه میشوند افزوده خواهد شد. در سال ۱۳۹۵ نیز با اینکه تنها چند ماه از اجرای فاز اول این طرح گذشت، ما ۶۰ میلیارد تومان پرداخت داشتیم.

وزیر تعاون، کار و اشتغال همچنین عنوان کرد: اجرای این طرح از طریق یارانهها برای برخی افراد یارانهبگیر قطعا میتواند جاری شود چرا که در این شرایط فرد به واسطه یارانه دریافتی تضمین پرداخت دارد اما متاسفانه هنوز فرهنگ اجرای این کار را در ایران نداریم. به عبارتی دیگر ما این کار را آغاز کردهایم اما برای اجرای موفق آن لازم است ساختارهای مربوطه با یکدیگر هماهنگی لازم را پیدا کنند. ما در کالا کارت به طور موفقی عمل کردهایم و در آینده ای نزدیک یک رونمایی هم برای این طرح خواهیم گذاشت و در قالب آن در خصوص میزان خرید مراکزی که امکان خرید وجود دارد و مسائلی از این دست توضیحات مربوطه را ارائه خواهیم کرد.

ربیعی در توضیح بیشتر درباره خرید با کالا کارت در سال گذشته، عنوان کرد: اجرای این طرح در سال گذشته برای چند ماه ادامه داشت و حال بار دیگر بحث اجرای مجدد آن مطرح شده است اما باید دید که چگونه میتوان این طرح را اجرایی کرد که هم به تحریک تقاضا منجر شود و هم کار را برای مردم تسهیل کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر یکی از مشکلات ما در این خصوص نرخ سود است که به طور دائم درباره این موضوع در حال مذاکره هستیم تا نرخ سود برای این طرح کم شده و مدت زمان بیشتری برای بازپرداخت اقساط در نظر گرفته شود. به هر صورت ما با تولیدکننده، توزیعکننده و بانکها در تماس هستیم و با توجه به اینکه قرار است مراسمی برای رونمایی از این طرح داشته باشیم در حال حاضر از ارائه توضیحات بیشتر در این باره خودداری میکنم.

وزیر تعاون، کار و اشتغال در ارتباط با اینکه آیا حذف تدریجی یارانهها برای مردم و دولت مشکلی در اجرای این طرح ایجاد نمیکند توضیح داد:ما قصد نداریم یارانه نیازمندان را حذف کنیم. افرادی هم که مشمول این طرح میشوند، در شرایطی قرار دارند که یارانه آنها قطع نخواهد شد. به هر حال در شرایط فعلی با توجه به حقوق افراد پیش میرویم و تاکنون بازنشستهها از اجرای چنین طرحهایی استقبال کردهاند البته در مراحل بعدی ما میتوانیم این افراد را به بنگاهها وصل کرده و با تضمینی که صاحبان کار میدهند، کار را دنبال کنیم.

ربیعی همچنین از امکان همکاری بخش خصوصی در اجرای این طرح یاد کرد و گفت: برای پیگیری امور مربوط به اجرای این طرح در وزارتخانهها به سراغ کارگزینی میرویم تا تضمین کنند که این کارت به افرادی داده شود که بازپرداخت آن اجرایی باشد. از سوی دیگر میتوان این موضوع را در بخش خصوصی هم از طریق مذاکره با کارفرمایان دنبال کرده و کار را گسترش داد. در هر صورت اجرای چنین طرحی در دنیا سابقه دارد و ما امیدواریم در ایران هم بتوانیم خریدهای اعتباری را روز به روز با ارائه تسهیلات بیشتر گسترش دهیم.

منبع: ایسنا
برچسب ها: یارانه
مشاهده نظرات