انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک پارسیان11,200ریال 0 ساعت 12:14
1بانک ملت11,256ریال ↓1ساعت 10:09
2بانک سپه11,256ریال ↓1ساعت 10:03
3بانک مرکزی11,200ریال ↓1ساعت 9:44
4سامانه سنا74,660ریال ↑2,1701400/04/1712:10نرخ میانگین وزنی بازار
5بانک ملی11,257ریال 0 1400/03/0512:19