انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0سامانه سنا36,700ریال ↓80ساعت 12:26نرخ میانگین وزنی بازار
1بانک سپه11,257ریال 0 ساعت 10:29
2بانک ملت11,257ریال 0 ساعت 10:25
3بانک مرکزی11,201ریال 0 ساعت 10:18
4بانک پارسیان11,201ریال ↑11398/02/3011:43