انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0سامانه سنا34,500ریال ↓2601397/12/2613:03نرخ میانگین وزنی بازار
1بانک پارسیان11,200ریال 0 1397/12/2611:20
2بانک ملت11,256ریال 0 1397/12/2611:12
3بانک مرکزی11,200ریال 0 1397/12/2610:42
4بانک سپه11,256ریال 0 1397/12/2512:37
5بانک ملی11,257ریال 0 1397/10/0911:09