انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک مرکزی11,201ریال ↑11403/03/0111:12
1بانک پارسیان11,201ریال ↑11403/03/0110:33
2بانک ملت11,257ریال ↑11403/03/0110:26
3بانک سپه11,256ریال ↓11403/02/3010:41
4سامانه سنا156,140ریال ↓9,2701403/02/2712:37نرخ میانگین وزنی بازار