انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملت11,257ریال ↑1ساعت 9:49
1بانک مرکزی11,201ریال ↑1ساعت 9:31
2بانک پارسیان11,200ریال 0 1402/03/0611:34
3بانک سپه11,256ریال 0 1402/03/0609:51
4سامانه سنا137,780ریال ↓3,9801402/03/0412:41نرخ میانگین وزنی بازار