انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک پارسیان11,200ریال ↓1ساعت 10:50
1بانک ملت11,256ریال ↓1ساعت 9:48
2بانک سپه11,256ریال ↓1ساعت 9:42
3بانک مرکزی11,200ریال ↓1ساعت 9:37
4سامانه سنا71,310ریال 0 1399/12/1411:45نرخ میانگین وزنی بازار