انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0سامانه سنا37,680ریال ↓8201399/08/0810:49نرخ میانگین وزنی بازار
1بانک پارسیان5,066ریال ↓571399/08/0810:34
2بانک ملت5,091ریال ↓581399/08/0809:52
3بانک مرکزی5,066ریال ↓571399/08/0809:45
4بانک ملی5,149ریال ↓661399/08/0711:37
5بانک سپه5,149ریال ↓661399/08/0710:02