انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک پارسیان2,193ریال ↓5ساعت 10:59
1بانک مرکزی2,193ریال ↓5ساعت 10:56
2سامانه سنا20,987ریال ↓44ساعت 10:44نرخ میانگین وزنی بازار
3بانک ملت2,204ریال ↓5ساعت 10:36
4بانک سپه2,204ریال ↓5ساعت 10:32
5بانک ملی2,225ریال 0 1401/12/2412:05