انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0سامانه سنا16,075ریال ↓38ساعت 11:31نرخ میانگین وزنی بازار
1بانک پارسیان2,643ریال ↑2ساعت 11:27
2بانک مرکزی2,643ریال ↑2ساعت 9:54
3بانک ملت2,656ریال ↑2ساعت 9:53
4بانک ملی2,654ریال ↓121401/02/3111:23
5بانک سپه2,823ریال ↓21401/02/1910:53