انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0سامانه سنا31,330ریال ↑1541400/06/2511:47نرخ میانگین وزنی بازار
1بانک مرکزی4,977ریال ↑71400/06/2509:45
2بانک ملی5,002ریال 0 1400/06/2412:08
3بانک پارسیان4,970ریال ↓71400/06/2409:59
4بانک ملت4,995ریال ↓71400/06/2409:29
5بانک سپه4,995ریال ↓71400/06/2409:26