انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملی4,994ریال ↓87ساعت 12:34
1سامانه سنا26,036ریال ↓2,899ساعت 10:56نرخ میانگین وزنی بازار
2بانک پارسیان4,969ریال ↓87ساعت 10:43
3بانک ملت4,994ریال ↓87ساعت 10:41
4بانک سپه4,994ریال ↓87ساعت 10:16
5بانک مرکزی4,969ریال ↓87ساعت 9:59