انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک سپه1,312ریال 0 ساعت 11:57
1بانک پارسیان1,305ریال ↑3ساعت 11:53
2بانک ملت1,312ریال ↑3ساعت 10:18
3سامانه سنا13,931ریال ↑5ساعت 10:09نرخ میانگین وزنی بازار
4بانک مرکزی1,304ریال ↑21403/02/2711:06
5بانک ملی1,297ریال ↑11403/02/0314:48