انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک پارسیان462ریال 0 ساعت 11:14
1بانک ملت464ریال 0 ساعت 9:44
2سامانه سنا4,921ریال ↓6ساعت 9:28نرخ میانگین وزنی بازار
3بانک مرکزی462ریال 0 ساعت 9:19
4بانک سپه464ریال 0 1403/02/3010:41
5بانک ملی454ریال 0 1403/02/0314:48