انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملی579ریال 0 ساعت 12:20
1سامانه سنا3,417ریال ↑6ساعت 11:02نرخ میانگین وزنی بازار
2بانک پارسیان576ریال 0 ساعت 9:55
3بانک ملت579ریال 0 ساعت 9:53
4بانک سپه579ریال 0 ساعت 9:47
5بانک مرکزی576ریال 0 ساعت 9:38