انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0سامانه سنا2,022ریال ↑941398/04/2711:47نرخ میانگین وزنی بازار
1بانک مرکزی667ریال 0 1398/04/2711:34
2بانک سپه670ریال ↓31398/04/2611:20
3بانک پارسیان667ریال ↓31398/04/2611:18
4بانک ملت670ریال ↓31398/04/2611:17
5بانک ملی669ریال ↓11398/04/2411:58