انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک پارسیان543ریال ↓61402/01/1010:59
1بانک مرکزی543ریال ↓61402/01/1010:56
2سامانه سنا5,198ریال ↓531402/01/1010:44نرخ میانگین وزنی بازار
3بانک ملت546ریال ↓61402/01/1010:36
4بانک سپه546ریال ↓41402/01/1010:32
5بانک ملی561ریال ↓21401/12/2412:05