انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0سامانه سنا1,933ریال ↓89ساعت 12:34نرخ میانگین وزنی بازار
1بانک مرکزی640ریال ↑1ساعت 10:28
2بانک سپه642ریال 0 1397/12/0112:27
3بانک پارسیان639ریال ↑41397/12/0112:16
4بانک ملی642ریال ↑41397/12/0112:15
5بانک ملت642ریال ↑41397/12/0112:14