انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملی556ریال ↑1ساعت 15:12
1بانک پارسیان553ریال ↑1ساعت 11:52
2بانک مرکزی553ریال ↑1ساعت 10:08
3بانک ملت556ریال ↑1ساعت 9:49
4بانک سپه555ریال ↓41399/07/0109:44
5سامانه سنا3,500ریال 0 1399/06/3115:18نرخ میانگین وزنی بازار