انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتمشخصاتمحل تحویلتولید کننده/ کشورتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بازار جهانی80.77سنت آمریکا ↑0.27ساعت 12:15

ماهنامه نساجی امروز (شماره 211)

نساجی و پوشاک

کرونا چرخ های خیاطی را خاموش کرد

نساجی و پوشاک

ماهنامه نساجی امروز (شماره 210)

نساجی و پوشاک

آخرین آگهی‌های فروش
[+مشاهده همه...]ثبت آگهی فروش جدید

آخرین آگهی‌های خرید
[+مشاهده همه...]ثبت آگهی خرید جدید