خوش آمدید

ورود | عضویت
کاربر
هم‌اکنون سفارش حمل کالای خود را ثبت و بهترین قیمت را از شرکت حمل و نقل دریافت کنید. سفارش حمل کالا اطلاعات بیشتر

استعلام قیمت

ثبت درخواست استعلام قیمت

کارشناسی درخواست و تایید توسط ارانیکو

ارسال آنی درخواست به فروشندگان عضو

ارسال استعلام‌های تایید شده به متقاضی

انتخاب و تایید توسط متقاضی

تایید نهایی و خرید از طریق ارانیکو

+ مشاهده استعلام‌ها

ثبت آگهی خرید

ثبت آگهی خرید

کارشناسی درخواست و تایید توسط ارانیکو

نمایش آگهی در ارانیکو

نمایش آگهی به صورت ویژه (برای کاربران ویژه)

+ مشاهده آگهی‌های خرید

آگهی‌های فروش   + مشاهده همه آگهی‌های فروش

لطفاً محصول را از زیر مجموعه‌ها انتخاب نمایید.

فروشنده: پترو مبین

کاربر ویژه
تماس گفتگو با فروشنده

حلال 410 (AW-410)


سفارش خرید

فروشنده: پترو مبین

کاربر ویژه
تماس گفتگو با فروشنده

حلال 402 (AW-402)


سفارش خرید

فروشنده: پترو مبین

کاربر ویژه
تماس گفتگو با فروشنده

جوش شیرین (Sodium bicarbonate)


سفارش خرید

فروشنده: پترو مبین

کاربر ویژه
تماس گفتگو با فروشنده

متانول (Methanol)


سفارش خرید

فروشنده: پترو مبین

کاربر ویژه
تماس گفتگو با فروشنده

دوده صنعتی (Carbon Black)


سفارش خرید

فروشنده: شیمی تبادل هادیان خمسه

کاربر ویژه
کاربر تأیید شده
تماس
تلفن: 02433365293
موبایل: 09129280649
ایمیل: hadiankhamse.zn@gmail.com
آدرس: زنجان - خیابان امام - ساختمان ممتاز - طبقه دوم - واحد 210
گفتگو با فروشنده

کربنات کلسیم (Calcium Carbonate)


سفارش خرید

فروشنده: شیمی تبادل هادیان خمسه

کاربر ویژه
کاربر تأیید شده
شرکت تأیید شده
تماس گفتگو با فروشنده

سولفات آمونیوم (Ammonium Sulfate)


سفارش خرید

فروشنده: شیمی تبادل هادیان خمسه

کاربر ویژه
کاربر تأیید شده
شرکت تأیید شده
تماس گفتگو با فروشنده

سدیم کربنات (Sodium Carbonate)


سفارش خرید

فروشنده: شیمی تبادل هادیان خمسه

کاربر ویژه
کاربر تأیید شده
تماس
تلفن: 02433365293
موبایل: 09129280649
ایمیل: hadiankhamse.zn@gmail.com
آدرس: زنجان - خیابان امام - ساختمان ممتاز - طبقه دوم - واحد 210
گفتگو با فروشنده

اسید نیتریک (Nitric Acid)


سفارش خرید

فروشنده: شیمی تبادل هادیان خمسه

کاربر ویژه
کاربر تأیید شده
تماس
تلفن: 02433365293
موبایل: 09129280649
ایمیل: hadiankhamse.zn@gmail.com
آدرس: زنجان - خیابان امام - ساختمان ممتاز - طبقه دوم - واحد 210
گفتگو با فروشنده

آب اکسیژنه (Hydrogen Proxide)


سفارش خرید

فروشنده: شیمی تبادل هادیان خمسه

کاربر ویژه
کاربر تأیید شده
تماس
تلفن: 02433365293
موبایل: 09129280649
ایمیل: hadiankhamse.zn@gmail.com
آدرس: زنجان - خیابان امام - ساختمان ممتاز - طبقه دوم - واحد 210
گفتگو با فروشنده

استیک اسید (Acetic Acid)


سفارش خرید

فروشنده: شیمی تبادل هادیان خمسه

کاربر ویژه
کاربر تأیید شده
تماس
تلفن: 02433365293
موبایل: 09129280649
ایمیل: hadiankhamse.zn@gmail.com
آدرس: زنجان - خیابان امام - ساختمان ممتاز - طبقه دوم - واحد 210
گفتگو با فروشنده

پرسولفات آمونیوم (Ammonium Persulfate)

سفارش خرید

فروشنده: شیمی تبادل هادیان خمسه

کاربر ویژه
کاربر تأیید شده
تماس
تلفن: 02433365293
موبایل: 09129280649
ایمیل: hadiankhamse.zn@gmail.com
آدرس: زنجان - خیابان امام - ساختمان ممتاز - طبقه دوم - واحد 210
گفتگو با فروشنده

کربنات استرانسیم (Strontium Carbonate)

سفارش خرید

فروشنده: شیمی تبادل هادیان خمسه

کاربر ویژه
کاربر تأیید شده
شرکت تأیید شده
تماس گفتگو با فروشنده

پلی آلومینیوم کلرایدسفارش خرید

فروشنده: شیمی تبادل هادیان خمسه

کاربر ویژه
کاربر تأیید شده
شرکت تأیید شده
تماس گفتگو با فروشنده

سفارش خرید

فروشنده: شیمی تبادل هادیان خمسه

کاربر ویژه
کاربر تأیید شده
شرکت تأیید شده
تماس گفتگو با فروشنده

سفارش خرید

فروشنده: شیمی تبادل هادیان خمسه

کاربر ویژه
کاربر تأیید شده
شرکت تأیید شده
تماس گفتگو با فروشنده

سفارش خرید

فروشنده: شیمی تبادل هادیان خمسه

کاربر ویژه
کاربر تأیید شده
شرکت تأیید شده
تماس گفتگو با فروشنده

سفارش خرید

فروشنده: شیمی تبادل هادیان خمسه

کاربر ویژه
کاربر تأیید شده
شرکت تأیید شده
تماس گفتگو با فروشنده

سفارش خرید

فروشنده: شیمی تبادل هادیان خمسه

کاربر ویژه
کاربر تأیید شده
شرکت تأیید شده
تماس گفتگو با فروشنده

سفارش خرید

+ مشاهده سایر آگهی‌های فروش