چشم‌انداز مسکن در سال آینده

روز دوشنبه هفته آینده در همایش اقتصاد ایران، از بولتن «چشم‌انداز بازار مسکن ایران و جهان در سال 1394» رونمایی می‌شود. این گزارش تخصصی به وضعیت گذشته، حال و آینده بازار مسکن و شاخص‌های اقتصادی این بخش پرداخته است. تحقیقات انجام شده در متن بولتن نشان می‌دهد: سطح قیمت مسکن در سال آینده از دو سناریوی غیرهمجهت می‌تواند تبعیت کند که برحسب اوضاع اقتصاد کلان و تحولات بین‌المللی، یکی از این دو، باعث افزایش یا کاهش قیمت‌ها خواهد شد.

برچسب ها: مسکن
مشاهده نظرات