عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

مناطق آزاد به جای تسهیل صادرات، به مجرای قاچاق تبدیل شده‌اند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به انحراف مناطق آزاد تجاری نسبت به اهداف اولیه خود گفت: مناطق آزاد به جای زمینه‌سازی برای صادرات، به مجرای واردات و قاچاق تبدیل شده‌اند.

سید تقی کبیری درباره کارکردهای اقتصادی مناطق آزاد تجاری گفت: اصل تصمیم ایجاد مناطق آزاد با هدف رونق اقتصادی، توجه به امر صادرات و تسهیل و  رونق در این زمینه گرفته شده است. امروز باید شرایطی فراهم شود که این هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد تحقق پیدا کند.

وی افزود، متاسفانه در مناطق آزاد واردات کالا یک اصل شده و صادرات کمرنگ شده است. در حالی که هدف اولیه برای ایجاد مناطق آزاد این بود که یک فضای آمادهای برای صادرات به وجود بیاید.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مناطق آزاد محملی شدهاند برای استفاده از تخفیفات گمرکی و مالیاتی و این باعث شده قیمت زمین و مسکن در آن مناطق افزایش یابد و مردم آن مناطق با مشکلاتی رو به رو شوند در حالی که این تسهیلات به گونهای باید اعمال میشد که فضای کسب و کار بهبود پیدا کند و وضعیت معیشت مردم بهتر شود.

وی با اشاره به موضوع تردد خودروهای لوکس در این مناطق گفت: متاسفانه عدم وجود تعرفههای گمرکی در این مناطق باعث ورود کالاهای لوکس در این حوزهها شده است، نمونه آن همین خودروهای لوکس میباشد در شرایطی که ما میبینیم در این مناطق مردم با مشکلات معیشتی رو به رو هستند.

کبیری در رابطه با افزایش میزان قاچاق در این مناطق اظهار کرد، زمینه قاچاق بعضی کالاها در این مناطق ایجاد شده است. به نظر میرسد در مناطق آزاد باید نظارتها قوی شود و یک سری شرایط جدیدی هم برای کسانی که میخواهند در این مناطق سرمایه گذاری کنند تعریف شود تا به هدف اصلی خودش بتواند بازگردد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با جذب سرمایه در این مناطق گفت: فضا برای جذب سرمایه چه سرمایه داخلی و چه سرمایهگذاری خارجی در این مناطق وجود دارد ولی این مناطق به گونهای عمل کردهاند که متاسفانه در این حوزه نیز کم رنگ و کم فروغ بودهاند.

وی افزود، سوالی که وجود دارد این است که باید چه الزاماتی در این مناطق در نظر گرفت تا رونق اقتصادی مورد انتظار از مناطق آزاد تجاری محقق شود. این موارد در کمیسیون اقتصادی مجلس هم مطرح شود.

کبیری ادامه داد،به نظر بنده یکی از موضوعاتی که در بحث مناطق آزاد تجاری باید مطرح شود آسیب شناسی این مناطق است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد، باید بهترین استفاده از مناطق آزاد، برای ایجاد رونق اقتصادی کشور برده شود ولی در حال حاضر با شرایطی که این مناطق دارند این امکان وجود ندارد بنابراین میبایست برای رساندن این مناطق به هدف اصلی در نظر گرفته شده بحثهایی در نهادهای تصمیم گیر برای مناطق آزاد داشته باشیم.

منبع: تسنیم
مشاهده نظرات