فدرال رزرو آمریکا در دو راهی افزایش نرخ بهره

صورت جلسه نشست ماه گذشته شورای سیاست گذاری بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) نشان می‌دهد که مقام‌های این بانک با وجود اذعان به لزوم اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی در آینده نزدیک، هنوز بر سر افزایش نرخ بهره اتفاق نظر ندارند.

به نقل از خبرگزاری رویترز، این صورتجلسه که روز چهارشنبه منتشر شد و مربوط به نشست دو روزه مقامهای این بانک در 26 و 27 ژوئیه گذشته میلادی (5 و 6 مرداد) است، نشان میدهد که گرچه نگاه آنها به چشم اندازی اقتصادی و بازار کار آمریکا مثبت است، اما هنوز زمان مناسب برای افزایش نرخ بهره فرا نرسیده است.

در متن این سند آمده است: برخی از اعضا پیش بینی میکنند که شرایط اقتصادی به زودی زمینه برداشتن گام بعدی در حذف سیاستهای پولی تطبیقی را فراهم میکند.

این سند میافزاید که اما احتمال کاهش آهنگ رشد بازار کار موجب شده تا مقامهای فدرال رزرو، دست خود را در انتخاب سیاستهای پولی باز بگذارند.

گزارش اداره کار آمریکا درباره وضعیت اشتغال این کشور در ماه مه (اردیبهشت – خرداد) حکایت از پایینترین نرخ رشد مشاغل در پنج و نیم سال گذشته را داشت.

با وجود نرخ پایین بیکاری و بهبود بازار کار در ماههای گذشته، مقامهای فدرال رزور همچنان برای افزایش نرخ بهره مردد هستند.

بانک مرکزی آمریکا قریب به یک دهه است که در راستای سیاست تسهیل کمی، نرخهای بهره را پایین نگه داشته است.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات