تعیین تکلیف سپرده‌گذاران فرشتگان ادامه دارد/ مراجعه به شعب مجاز

با وجود این که زمان تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان در مرحله دوم و تا سقف ۲۰ میلیون تومان ۲۳ خرداد ماه اعلام شده بود، اما با اتمام این زمان همچنان سپرده‌گذاران می‌توانند برای مشخص کردن وضعیت حساب‌های خود به شعب اصلی موسسه کاسپین مراجعه کنند.

از ماه جاری و طی فرآیندی مرحلهای و همزمان با ارزیابی و کارشناسی املاک و داراییهای تعاونی اعتبار فرشتگان رسیدگی به حسابهای سپردهگذاران آن آغاز شد. فرشتگان از جمله هشت تعاونی زیرمجموعه اعتباری کاسپین و البته بزرگترین آنها با نزدیک به ۵۰۰ هزار سپردهگذار است. از این تعداد تا ۴۰۰ هزار نفر کمتر از ۲۰ میلیون تومان و مابقی دارای ارقام کلانتری هستند. در عین حال که در فرشتگان حدود ۷۳۰ هزار فقره حساب وجود دارد که تا ۶۵۰ هزار مورد متعلق به حسابهای زیر ۲۰ میلیون و مانده به ارقام بالاتری اختصاص دارد.

بر این اساس اولویت تعیین تکلیف حسابها به ارقام تا سقف ۲۰ میلیون تومان اختصاص پیدا کرده و در دو مرحله در حال انجام است. اول از ۲۸ اردیبهشت ماه تا هشتم خرداد ماه ارقام کمتر از ۱۰ میلیون مهلت مراجعه به شعب کاسپین را داشتند  و در پایان این ۱۰ روز در مجموع حدود ۱۳ میلیارد تومان پرداختی انجام شد. همچنین در مرحله دوم که از نهم خرداد ماه تا ۲۳ این ماه اعلام شده بود، مجموع سپرده گذاران زیر ۲۰ میلیون تومان میتوانستند با مراجعه به شعب کاسپین حسابهای خود را تعیین تکلیف کنند که آخرین آمار اعلامی-کمرهای- مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی- از این حکایت داشت که در روزهای پایانی مهلت داده شده، حدود ۲۷ میلیارد تومان پرداختی انجام شده است.

اما با اتمام این مهلت در روز گذشته (۲۳ خرداد ماه)، روال پرداخت همچنان برای سپردهگذاران تا سقف ۲۰ میلیون ادامه خواهد داشت و میتوانند با مراجعه به ۲۰ شعبه مجاز کاسپین در این باره اقدام کنند.

البته با توجه به این که تاکنون حجم بسیار اندکی در قیاس با حدود ۴۰۰ هزار نفری که سپرده تا سقف ۲۰ میلیون دارند برای دریافت منابع خود مراجعه کردهاند، در این شرایط فعلا ورود برای تعیین تکلیف حسابهای کلان تر انجام نخواهد شد.

این در حالی است که به گفته مدیر کل نظارت بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، در صورت مراجعه و تعیین تکلیف سپردههای زیر ۲۰ میلیون تومان در مرحله بعدی سپردههای با مبالغ بیشتر مرحله به مرحله در اولویت تعیین تکلیف قرار میگیرد.

روند کند تعیین وضعیت سپردههای فرشتگان در چند مورد عنوان میشود؛ تعداد کم شعب کاسپین که فقط ۲۰ شعبه در سراسر کشور است، از سویی دیگر تجمعاتی اعتراضی که در مقابل شعب انجام میشود خود عاملی برای عدم ورود سپردهگذاران خرد برای تعیین تکلیف آنها شده است. در این بین البته عنوان میشود که سپردهگذاران کلان و با سرمایههای کلان در اعتراض به روند موجود برای ورود سپرده گذاران خرد نیز مانع تراشی کرده و مانع مراجعه آنها میشوند.

اکنون عدم پرداخت سود متعلق به سپردههای فرشتگان از زمان انحلال (شهریورماه ۱۳۹۴) تاکنون از عوامل اعتراض سپردهگذاران این تعاونی محسوب شده و برای دریافت وجوه چندان تمایلی نشان نمیدهند.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات