معاون اول رئیس جمهور:

منافع ملی در امضای قرارداد با توتال رعایت شده است

الگوی جدید قراردادهای نفتی در مجلس شورای اسلامی توسط رئیس مجلس مورد بررسی قرار گرفت و با قوانین کشور مطابقت داده شد و منافع کشور نیز در این قراردادها لحاظ شده است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، شنبه، ۱۷ تیرماه در مراسم روز ملی صنعت و معدن، با یادآوری اینکه امروز اقتصاد، اولویت نخست کشور است، گفت: پذیرش این موضوع به تنهایی کفایت نمیکند، زیرا حل مسائل اقتصادی کشور دارای الزامهای متعددی است که باید به این الزامها پرداخته شود.

وی با اشاره به اعلام مطالبات متعدد از سوی مردم در انتخابات ریاست جمهوری، افزود: مردم در ۲۹ اردیبهشت ماه جهت گیری اصلی مطالبات خود را روشن کردند و رئیس جمهوری منتخب نیز با مشورت با صاحبنظران و ارکان حکومت، باید دولتی را انتخاب کند که بتواند به وعدههایی که به مردم داده شده پاسخ گوید.

جهانگیری با تاکید بر اینکه محیط با ثبات اقتصادی نقش پراهمیتی در عملکرد موفق بنگاهها ایفا میکند، تصریح کرد: به هر میزان که اقتصاد کشور از ثبات بیشتری برخوردار و شاخصهای اقتصادی برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی باشد، محیط مناسب برای توسعه صنعتی بیشتر مهیا خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهوری سیاست خارجی را از عوامل محیطی موثر بر عملکرد بنگاههای صنعتی دانست و عنوان کرد: یک کشور منزوی نمیتواند مدعی توسعه صنعتی باشد، از این رو سیاست تعامل با دنیا از جمله کارهایی بود که در دولت یازدهم به طور جدی در پیش گرفته شد.

وی گفت: دولت یازدهم تلاشهای فراوانی کرد که فضایی ایجاد کند تا تعامل با دنیا آسان باشد و ایران بتواند از حق و حقوق بینالمللی خود استفاده کند که خوشبختانه تا حد زیادی در این زمینه توفیق نصیب دولت شد و پس از اجرای برجام فضای ایران هراسی به ایران دوستی تبدیل شد.

جهانگیری با بیان اینکه علاقهمندان به همکاری با ایران در دنیا فراوان هستند، افزود: پس از برجام موجی از سرمایه گذاران به سمت ایران سرازیر شدند و اینکه ما چقدر توانستهایم این موضوع را مدیریت و از این فرصت استفاده کنیم جای بحث دارد.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه شرکتهای بزرگ بینالمللی امروز علاقهمند به همکاری با ایران هستند، عنوان کرد: امروز در شرایطی که عدهای افراد کم تجربه در دنیا به دنبال هیاهو و جنگ هستند، انعقاد قرارداد شرکتهای بزرگ نظیر توتال با ایران بدین معناست که در ایران فرصت و ظرفیت به قدری بالاست که شرکتهای بزرگ ریسک سرمایه گذاری در ایران را میپذیرند.

وی با اشاره به برخی انتقادها نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت توتال، گفت: بیش از یک سال و نیم برای این قرارداد کار و بررسی انجام شد و هر کس که نظری در این زمینه داشت ارائه کرد و دهها جلسه برای بررسی ایرادات و نقدها برگزار شد و در نهایت این قرارداد در مجلس شورای اسلامی توسط رئیس مجلس مورد بررسی قرار گرفت و با قوانین کشور مطابقت داده شد و منافع کشور نیز در این قرارداد لحاظ شد و حالا اینکه تمام ظرفیت ساخت داخل باید در این قرارداد بکار گرفته شود، این مربوط به هنر ماست.

جهانگیری با تاکید بر اینکه ما نیازمند فناوریهای پیشرفته از دنیا هستیم، افزود: وقتی که در دنیا به فناوری دست پیدا میکنند، تعامل مناسب ما با دنیا باعث میشود بتوانیم فناوریهای مورد نیاز کشور را تامین و آن را در داخل کشور بومی سازی و تولید کنیم.

معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: متاسفانه گاهی دعواهای سیاسی به اوج میرسد و این دعواها میتواند تاثیرات منفی در تولید و صنعت کشور داشته باشد، البته در فضای انتخابات نقد و رقابتهای سیاسی امری طبیعی است، اما پس از انتخابات هر کس که دوستدار کشور و مردم است باید همسو و متحد با هم برای پیشرفت ایران تلاش کند.

منبع: ایلنا
مشاهده نظرات