باید سیاست‌های اشتغال و فقرزدایی را اجرا کنیم/ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه کردیم و فقر کم نشد

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در بخش رفاه هزینه کردیم این پول کمی نیست اما فقر کم نشد بنابراین نشان می‌دهد که نظریه نداشتیم.

علی ربیعی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری  با تاکید بر اینکه باید از نظام تامین اجتماعی مراقبت شود، افزود: 13 میلیون و 800 هزار نفر بیمه شده اصلی داریم، که برخی از آنها حق بیمه خود را خودشان پرداخت میکنند و قرار شد حق بیمه برخیها را هم دولت پرداخت کند اما محقق نشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مشغول اصلاح ساختاری هستیم و بر روی منابع جدید فکر میکنیم.

وی با اشاره به اینکه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، اصلی ترین وزارتخانهای است که سیاستهای اجتماعی و رفاهی را در جامعه پیگیری میکند، افزود: باید سیاستهای فقرزدایی و اشتغال را اجرا و به هم نزدیک و امنیت شغلی را تامین کنیم.

وی ادامه داد: عرضه و تقاضای کار تغییرات اساسی داشت و دچار خلل شد و بنگاههای ما ضعیف شدند و نیروهای آنها ریزش پیدا کرد.

ربیعی گفت: زمانی که تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار به هم بخورد باید هم کارگران و هم بنگاهها را تقویت کنیم.

وی با بیان اینکه باید زمینه استمرار بنگاهها را فراهم کنیم تا به بازارهای جهانی متصل شوند، افزود: نیازمند بهبود فضای کسبوکار هستیم یعنی باید این فضا همه را در بر بگیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه سیاستهای اجتماعی و رفاهی باید یکپارچه باشد، گفت: مسئول مستقیم ایجاد شغل نیستیم اما مسئول سیاستگذاریهایی هستیم که ایجاد شغل را تسهیل کند.

ربیعی با اشاره به اینکه 11 میلیون حاشیه نشین شهری را بیمه کردیم، افزود: بهزیستی مبتنی بر خانواده را پیگیری و بر روی سیاستهای رفاهی مطالعه کردیم.

وی با بیان اینکه فقر را تقسیم بندی کردیم، گفت: فقر بیکاران، فقر شاغلان ، فقر از کار افتادهها ، فقر جغرافیایی از انواع فقر هستند.

ربیعی با بیان اینکه  درآمد سه دهک از شاغلان ما و حتی بازنشستگان، کم است، اضافه کرد: در مورد شاغلان، سیاست افزایش مزد بر تورم را پیشه کردیم.

وی گفت: زمانی که من وزیر شدم حقوق کارمند بازنشسته 420 هزارتومان بود اما امروز این رقم به یک میلیون و 150 هزار تومان رسید، البته این درآمد کافی نیست.

ربیعی با اشاره به اهمیت برنامهریزی و نظریهپردازی، افزود: باید بر مبنای نظریه حرکت کنیم، یکی از مشکلات ما این است که سیاستهای کوتاهمدت داریم و بلندمدت نیست.

وی اضافه کرد: بیش از 200 هزار میلیارد تومان در بخش رفاه هزینه میکردیم این پول کمی نیست اما فقر کم نشد بنابراین نشان میدهد که نظریه نداشتیم.

ربیعی افزود: اگر در مسکن مهر هدف گذاری درست میکردیم اکنون هیچ نیازمندی بدون مسکن نبود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تفاوت خط فقر در شهر و روستا اشاره و اضافه کرد: باید فقر را بر مبنای قدرت خرید سنجید. احساس فقر در افراد متفاوت است و بستگی به نوع نگرش و زندگی آنها دارد.

ربیعی با بیان اینکه قدرت خرید شاغلان، بازنشستگان و به ویژه کارگران ما پایین است، گفت: نسبت مزد به نسبت خرید با کرامت پایین است.

وی با اشاره به اینکه در حال ریشه کن کردن فقر مطلق هستیم، افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم با اجرای سیاستهای اشتغال فراگیر و اختصاص یک و نیم میلیارد دلار منابعی که قرار است تخصیص داده و وارد چرخه شود میتوانیم فقر مطلق را کنترل کنیم.

ربیعی با بیان اینکه ارتقای مهارت حرفهای از جمله برنامههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، گفت: یک و چهار درصد کل بودجه آموزش کشور در بخش فنی و حرفهای است.

وی با اشاره به اینکه نیاز به تغییر و کار مبتنی بر بازار داریم و باید منابع بیشتری را اختصاص دهیم، افزود: آینده کار کشورباید مبتنی بر نیازهای شغلی مورد نیاز باشد.

ربیعی اضافه کرد: در برخی از استانها 20 درصد آموزشها مبتنی بر شغلهای مورد نیاز آن استان بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود درباره طرح کارورزی گفت: این طرح، برنامه جامعی است که در جلسات متعددی با حضور رئیس جمهور و اقتصاد دانان درباره آن بحث شد.

ربیعی با بیان اینکه در طرح کارورزی مشوقایی برای کارفرمایان برای جذب کارورزان در نظر گرفته شده است، افزود: بر اساس قانون، طرح کارورزی برای فارغ التحصیلان است و علاوه بر تعداد زیادی از دانش آموختگان، حدود 5 هزار کارفرما هم در این طرح نام نویسی کردند.

وی با بیان اینکه باید سالی حدود یک میلیون شغل ایجاد کنیم، اضافه کرد: برای ایجاد شغل، باید رشد اقتصادی پایدار و با کیفیت باشد.

ربیعی با اشاره به اینکه بخش تعاون اشکالات زیادی داشت، افزود: تعاون نباید به یارانه  وابسته باشد و این سیاست غلطی است.

وی اضافه کرد: بخش اشتغال ضد فقر باید بر اساس اجتماعات محلی شکل بگیرد و هدف ما تقویت جاهایی است که تعاون در آن جا زمینه رشد دارد.

ربیعی در پاسخ به این پرسش که آیا در دولت دوازدهم حضور خواهد داشت؟ گفت: این موضوع را خدا و آقای دکتر روحانی میداند و بنده اطلاعی در این زمینه ندارم.

مشاهده نظرات

بحران کاغذ بار دیگر به جان مطبوعات افتاد

سلولوزی، چاپ و بسته‌بندی

هفته‌نامه دانش نفت (شماره 764)

نفت، گاز و پتروشیمی

افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم

غذایی و کشاورزی