انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملی47,651ریال ↑2071397/12/0112:15
1بانک سپه47,413ریال 0 1397/12/0112:27
2بانک پارسیان47,651ریال ↑2071397/12/0112:16
3بانک ملت47,413ریال ↑2061397/12/0112:15
4سامانه سنا151,000ریال ↑2,700ساعت 12:34
5صرافی ملی ایران151,000ریال ↑2,700ساعت 12:34