انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0سامانه سنا98,972ریال ↑2,1631398/02/0411:27نرخ میانگین وزنی بازار
1بانک سپه29,682ریال ↓4001398/02/0411:10
2بانک پارسیان29,534ریال ↓4421398/02/0411:10
3بانک ملت29,682ریال ↓4001398/02/0411:09
4بانک مرکزی29,534ریال ↓3981398/02/0411:07
5بانک ملی30,126ریال ↓791398/02/0211:28