انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0سامانه سنا193,615ریال ↑3871400/06/2511:47نرخ میانگین وزنی بازار
1بانک مرکزی30,755ریال ↓451400/06/2509:45
2بانک ملی31,111ریال 0 1400/06/2412:08
3بانک پارسیان30,800ریال ↓1561400/06/2409:59
4بانک ملت30,954ریال ↓1571400/06/2409:29
5بانک سپه30,954ریال ↓1571400/06/2409:26