انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0سامانه سنا166,784ریال ↑6,962ساعت 10:32نرخ میانگین وزنی بازار
1بانک پارسیان32,624ریال ↑209ساعت 10:17
2بانک ملت32,787ریال ↑210ساعت 10:11
3بانک مرکزی32,624ریال ↑209ساعت 9:51
4بانک ملی32,557ریال ↑61399/11/0111:47
5بانک سپه32,577ریال ↑261399/11/0109:45