انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0سامانه سنا95,822ریال ↑2,206ساعت 12:34نرخ میانگین وزنی بازار
1بانک مرکزی30,071ریال ↓23ساعت 10:28
2بانک سپه30,244ریال 0 1397/12/0112:27
3بانک پارسیان30,094ریال ↑2241397/12/0112:16
4بانک ملی30,244ریال ↑2251397/12/0112:15
5بانک ملت30,244ریال ↑2251397/12/0112:14