انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملت32,711ریال ↑2671400/02/1611:45
1بانک پارسیان32,548ریال ↑2651400/02/1611:36
2بانک مرکزی32,548ریال ↑2651400/02/1611:33
3سامانه سنا164,863ریال ↓9,6371400/02/1611:04نرخ میانگین وزنی بازار
4بانک ملی32,444ریال ↓1181400/02/1513:12
5بانک سپه32,444ریال ↓1181400/02/1509:56