انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک پارسیان28,115ریال ↓6ساعت 11:14
1بانک ملت28,256ریال ↑47ساعت 9:43
2سامانه سنا299,964ریال ↓454ساعت 9:28نرخ میانگین وزنی بازار
3بانک مرکزی28,115ریال ↓6ساعت 9:19
4بانک سپه28,262ریال ↑531403/02/3010:41
5بانک ملی27,076ریال ↓171403/02/0314:48