انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملی29,719ریال ↑15ساعت 12:04
1سامانه سنا180,540ریال ↑721ساعت 11:16نرخ میانگین وزنی بازار
2بانک پارسیان29,571ریال ↑15ساعت 10:57
3بانک ملت29,719ریال ↑15ساعت 10:52
4بانک مرکزی29,571ریال ↑15ساعت 10:44
5بانک سپه29,860ریال ↑6171401/02/1910:53