انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملی29,664ریال 0 1399/07/0613:21
1بانک پارسیان29,516ریال 0 1399/07/0609:54
2بانک ملت29,664ریال 0 1399/07/0609:53
3بانک سپه29,664ریال 0 1399/07/0609:50
4بانک مرکزی29,516ریال 0 1399/07/0609:49
5سامانه سنا192,048ریال 0 1399/07/0515:56نرخ میانگین وزنی بازار