انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0سامانه سنا100,716ریال ↓8791397/12/2613:03نرخ میانگین وزنی بازار
1بانک پارسیان31,478ریال 0 1397/12/2611:19
2بانک ملی31,635ریال 0 1397/12/2611:19
3بانک ملت31,635ریال 0 1397/12/2611:12
4بانک مرکزی31,478ریال 0 1397/12/2610:42
5بانک سپه31,635ریال ↑581397/12/2512:37