انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک سپه31,441ریال ↑21ساعت 10:29
1بانک ملت31,441ریال ↑21ساعت 10:25
2بانک مرکزی31,285ریال ↑21ساعت 10:18
3سامانه سنا111,855ریال ↓1,3861398/02/3011:44نرخ میانگین وزنی بازار
4بانک پارسیان31,264ریال ↑771398/02/3011:43
5بانک ملی31,420ریال ↑631398/02/3011:42