انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0سامانه سنا196,724ریال 0 1400/01/3114:17نرخ میانگین وزنی بازار
1بانک ملی33,679ریال ↓831400/01/3113:20
2بانک پارسیان33,511ریال ↓831400/01/3110:03
3بانک ملت33,679ریال ↓831400/01/3110:01
4بانک سپه33,679ریال ↓831400/01/3109:51
5بانک مرکزی33,511ریال ↓831400/01/3109:35