انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک مرکزی30,726ریال ↓1251403/03/0310:40
1بانک پارسیان30,726ریال ↓1251403/03/0310:33
2بانک ملت30,880ریال ↓1251403/03/0310:02
3سامانه سنا327,820ریال ↓1,3321403/03/0310:01نرخ میانگین وزنی بازار
4بانک سپه31,008ریال ↑81403/02/3010:41
5بانک ملی30,601ریال ↓751403/02/0314:47