انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملی31,482ریال ↓201ساعت 12:17
1بانک ملت31,482ریال ↓201ساعت 12:07
2سامانه سنا207,064ریال ↑4,250ساعت 10:30نرخ میانگین وزنی بازار
3بانک پارسیان31,325ریال ↓200ساعت 10:08
4بانک مرکزی31,325ریال ↓200ساعت 10:05
5بانک سپه31,729ریال ↓3161399/07/0109:44