انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0سامانه سنا191,194ریال 0 1399/10/2915:14نرخ میانگین وزنی بازار
1بانک ملی33,046ریال ↓1421399/10/2913:18
2بانک پارسیان32,882ریال ↓1411399/10/2911:11
3بانک ملت33,046ریال ↓1421399/10/2910:06
4بانک سپه33,046ریال ↓1421399/10/2910:00
5بانک مرکزی32,882ریال ↓1411399/10/2909:54